Bản tin Kiểm sát ngày 30/7

31/07/2018 08:36

(kiemsat.vn)
Các hoạt động của VKSND tỉnh Sơn La, Tiền Giang, Bến Tre, Quảng Nam... là nội dung chính của bản tin ngày hôm nay.

* Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ 8, VKSND tối cao đã hoàn thành 08 lượt kiểm sát đối với 04 Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý, trong đó có 04 lượt kiểm sát trực tiếp và 04 lượt yêu cầu tự kiểm tra, báo cáo. Qua công tác kiểm sát, Vụ 8 đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự như sau: Các Trại tạm giam đã thực hiện tốt các quy định về thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án (về thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam; về hồ sơ quản lý; về chế độ quản lý và về chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân...).            

Đng chí  Lương Minh Thng, Phó V trưng Vụ 8 công b D tho Kết lun kim sát

Thông qua công tác kiểm sát, Vụ 8 đã phát hiện và kiến nghị tới Cơ quan tiến hành tố tụng về việc phải thực hiện đúng quy định tại Điều 110, Điều 115 BLTTHS về biên bản, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; thực hiện đúng quy định tại Điều 277, Điều 278 BLTTHS về thời hạn chuẩn bị xét xử và áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; thực hiện đúng quy định về việc gửi bản án và lệnh tạm giam tới Cơ sở giam giữ theo quy định của BLTTHS; Kiến nghị tới Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng quy định tại Điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về việc điều chuyển người bị tạm giam giữa các Cơ sở giam giữ; Kiến nghị đối với các Trại tạm giam về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thi hành án hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về thủ tục tiếp nhận; công tác quản lý giam giữ; kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân và việc gặp thân nhân. Kết quả, Vụ 8 đã ban hành hành 10 kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm và đã được các cơ quan nêu trên tiếp thu và khắc phục.

Ánh Huyn

* Vừa qua, VKSND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về: Lý luận công tác tham mưu, tổng hợp trong ngành KSND; những nội dung chú ý trong việc ban hành quản lý văn bản, văn bản mật trong ngành Kiểm sát; thẩm quyền ký các văn bản; Một số nội dung cơ bản của Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND; các nội dung cần chú ý trong công tác thi đua khen thưởng; biện pháp khắc phục thiếu sót trong xây dựng báo cáo; kỹ năng xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác; hướng dẫn về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017)... Các đại biểu cũng tham gia trao đổi thảo luận, được giải đáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác văn phòng, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Toàn cảnh hội nghị

Qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đối với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, góp phần tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Phạm Hiền

                                                                VKSND tỉnh Sơn La

* Để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, ngày 26/7, VKSND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trực tuyến Hội nghị tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đơn vị đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT như: Cấp huyện không có cán bộ chuyên trách; nhiều trang thiết bị cũ, hết thời hạn khấu hao; kinh phí đầu tư chưa nhiều... đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Viện trưởng Trần Văn Anh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Trần Văn Anh đã đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao nhận thức việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành.

Nhị Nguyên

VKSND tỉnh Tiền Giang

* Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vừa qua, VKSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến“Công tác kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, tử thi và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự” . Đồng chí Bùi Văn Đằng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Đằng, Phó Viện trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh Bến Tre tiếp thu và giải đáp một số ý kiến tham luận của của các đơn vị cấp huyện. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Đằng yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau: Nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật để kiến nghị, kháng nghị, đặc biệt là trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Bổ sung hệ thống sổ sách, nghiên cứu áp dụng biểu mẫu mới phù hợp theo hướng dẫn của VKSND tối cao, số liệu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác Ngành phải đảm bảo chính xác. Duy trì và tăng cường quan hệ phối hợp giữa bộ phận kiểm sát điều tra với bộ phận kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; giữa Viện kiểm sát với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đề cao trách nhiệm và nâng cao ý thức kỷ luật của cán bộ, Kiểm sát viên.

Hoàng Huyên

VKSND tỉnh Bến Tre

* Vừa qua, Chi bộ VKSND thành phố Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. 

Chi bộ đã trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản nhất của các Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 28-NQ/TW. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Toàn cảnh hội nghị

Sau Hội nghị, Chi bộ đã yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thủy

 VKSND tp Yên Bái

* Ngày 25/7, Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình “Bát cháo yêu thương” phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khu Kỹ thuật - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tham gia hoạt động có hơn 20 đoàn viên thanh niên cùng với sự ủng hộ, đóng góp của các cán bộ, công chức VKSND tỉnh.

Chi đoàn VKSND tỉnh phát cháo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Những "bát cháo yêu thương" là món quà hỗ trợ vật chất kịp thời, vừa là nguồn động viên tinh thần với nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân; giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh.

Các Đoàn viên tham gia phát cháo

Trong thời gian đến, Chi đoàn sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để Chương trình này tiếp tục được duy trì và sẽ là một trong các chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của Chi đoàn VKSND tỉnh Quảng Nam.

Lê Thu

 VKSND tỉnh Quảng Nam

 

Xem thêm>>>

 

Bản tin Kiểm sát ngày 27/7

Bản tin Kiểm sát ngày 25/7

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang