Bản tin Kiểm sát ngày 28/9

30/09/2018 12:13

(kiemsat.vn)
Nội dung của bản tin gồm những tin hoạt động mới nhận từ VKSND các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh và một số VKSND cấp huyện.

* Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-VKSTC ngày 04/7/2018 của VKSND tối cao và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 159/QĐ-VKSTC ngày 26/4/2018 của VKSND tối cao về việc kiểm tra tại VKSND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 24/9 đến ngày 26/9, Đoàn kiểm tra của VKSND tối cao do đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ 10 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại VKSND tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác làm việc tại VKSND thành phố Hội An

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của hai cấp kiểm sát 09 tháng (01/12/2017 – 31/8/2018), Đoàn đã kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách tại các Phòng nghiệp vụ 9, 10, 12 và VKSND huyện Núi Thành, VKSND thành phố Hội An.

Kết quả kiểm tra, trong 09 tháng năm 2018, VKSND tỉnh Quảng Nam đã quán triệt triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao, Hướng dẫn công tác của Vụ 9, Vụ 10, Vụ 12, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam. VKSND tỉnh đã rà soát và bố trí nguồn nhân lực ở các đơn vị để đảm bảo tính chuyên sâu, kế thừa; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm sát, sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý án, quản lý hồ sơ và thực hiện chức năng kiểm sát hoạt tư pháp; các Phòng nghiệp vụ VKSND cấp trên đã làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra chỉ đạo và điều hành thực hiện công tác kiểm sát đối với VKSND cấp dưới; thực hiện tốt việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá theo yêu cầu của VKSND tối cao. VKS hai cấp tham gia 100% phiên tòa, phiên họp, kiểm sát chặt chẽ thủ tục tố tụng tại phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi, ghi chép đầy đủ diễn biến phiên tòa; phát hiện kịp thời vi phạm; ban hành 14 kháng nghị phúc thẩm, các kháng nghị của VKSND hai cấp được Hội đồng xét xử chấp nhận 100% vượt chỉ tiêu 30% theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc Hội; trả lời thỉnh thị cho VKSND cấp huyện 22 vụ, đúng hạn 100%; ...

Đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ 10 thông qua kết luận kiểm tra

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đánh giá cao Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề rút kinh nghiệm trong việc ban hành quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị khởi kiện tại Tòa án” do VKSND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đoàn chỉ ra những hạn chế và yêu cầu các Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Một số hồ sơ kiểm sát để tham gia phiên tòa chưa sắp xếp, đánh số bút lục, thống kê danh mục tài liệu theo quy định; thông báo kết quả xét xử phúc thẩm cho cấp dưới chưa được thường xuyên kịp thời, cập nhật thông tin theo cột mục trong sổ sách thụ lý kiểm sát xét xử chưa được đầy đủ chưa đầy đủ; công tác trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều đơn vị chưa thực hiện, số vụ việc kiểm sát còn ít...

Tiếp thu nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, ưu điểm; đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

                                          Võ Thị Phượng

VKSND tỉnh Quảng Nam

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND, sáng ngày 21/9,  VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa hai cấp để thông báo về tình hình thực hiện công tác thông kê và công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Chu Thị Minh Châu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp.

Đồng chí Chu Thị Minh Châu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái phát biểu

Tại cuộc họp, các đơn vị đều nhất trí với nội dung đánh giá rút kinh nghiệm của Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, tập trung thảo luận một số khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin trong thời gian tới, đồng thời có những đề xuất nâng cao chất lượng đường truyền mạng, sửa đổi bổ sung phần mềm quản lý án hình sự và phần mềm quản lý án dân sự, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành. Đại diện Phòng đã hướng dẫn, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; đối với các đề xuất vượt quá thẩm quyền giải quyết, đơn vị sẽ báo cáo lãnh đạo Viện và Cục 2 VKSND tối cao. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Viện trưởng Chu Thị Minh Châu đánh giá cao việc tổ chức cuộc họp trực tuyến của Phòng Thống kê và ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị trong thực hiện công tác thông kê và công nghệ thông tin 9 tháng qua; đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đơn vị phát huy thành tích đạt được và khắc phục tồn tại để khâu công tác này đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm công tác 2018 của ngành Kiểm sát Yên Bái.

Thùy Linh

VKSND tỉnh Yên Bái

* Vừa qua, Thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề nghiệp vụ tại VKSND thành phố Việt Trì theo chương trình kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm.

Qua công tác thanh tra hành chính, đối với nội dung về quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, người lao động, hằng năm VKSND thành phố Việt Trì đã phân công cán bộ, kiểm sát viên phù hợp với năng lực, sở trường công tác,  bố trí tham gia đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cán bộ trong đơn vị  thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của ngành, không vi phạm kỷ luật nghiệp vụ phải xử lý. Đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các tiêu chuẩn, định mức đối với việc sử dụng kinh phí, tài sản công, qua đó đã tiết kiệm chi hành chính, nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị được quan tâm; cơ quan thường xuyên quán triệt quan điểm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức VKSND, các đạo luật về tư pháp. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đảm bảo quy định. Công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng, cuộc vận động của ngành, việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với nội dung thanh tra chuyên đề nghiệp vụ, đã tiến hành thanh tra 107/107 hồ sơ Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Việt Trì ra quyết định không khởi tố vụ án thời điểm từ 01/11/2017 đến 31/7/2018. Qua thanh tra, nhìn chung VKSND thành phố Việt Trì đã phân công Kiểm sát viên chuyên trách để làm đầu mối quản lý công tác phân loại, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; các vụ việc được phân công cho từng Kiểm sát viên đã xây dựng hồ sơ kiểm sát đầy đủ, chất lượng; các Kiểm sát viên thực hiện việc tham gia kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, yêu cầu xác minh trong quá trình giải quyết vụ việc; kết thúc việc xác minh tiến hành tổ chức họp phân loại với cơ quan Cảnh sát điều tra để thống nhất xử lý.

Bên cạnh những ưu điểm, qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, như chứng từ phiếu báo làm thêm giờ chưa có lãnh đạo bộ phận xác nhận; còn có vụ tai nạn giao thông thiếu thành phần Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, phương tiện; một số hồ sơ kiểm sát sắp xếp chưa đúng quy định theo thứ tự thời gian.  Những hạn chế nêu trên được Đoàn Thanh tra chấn chỉnh, từ đó có những kiến nghị với đơn vị để chỉ đạo, khắc phục kịp thời. 

                                                                 Văn Thị Đào

                                              Thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ

* Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm, sáng ngày 27/9, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự sơ thẩm cho toàn bộ cán bộ công chức nghiệp vụ VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Lại Đình Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi Khai giảng

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Lại Đình Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Trần Văn Tín, Trưởng khoa Kiểm sát hình sự Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; giảng viên Hoàng Ngọc Cẩn, Nguyên Trưởng phòng 7 VKSND thành phố Hà Nội và toàn thể cán bộ công chức nghiệp vụ của VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các giảng viên của Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lại Đình Hùng đã nêu rõ mục đích của khóa bồi dưỡng là nhằm nâng cao kỹ năng trong việc giải quyết các vụ án hình sự cho Kiểm sát viên, những kỹ năng được lựa chọn để giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng đều là những kỹ năng cốt lõi của một Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử một vụ án hình sự: kỹ năng khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông; kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự ; kỹ năng xét hỏi, luận tội tại phiên tòa hình sự của Kiểm sát viên. Do vậy, đồng chí nhấn mạnh, mặc dù trong điều kiện thời gian cuối năm công tác, công việc hết sức bộn bề nhưng yêu cầu các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng phải học tập đầy đủ, nghiêm túc, cần tận dụng thời gian tiếp thu kiến thức, nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu để hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Ngay sau buổi khai giảng, các học viên bắt đầu buổi học đầu tiên. Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày kể từ ngày 27/9 đến 29/9/2018.

Nguyễn Liêm

VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế

* Chiều  ngày 24/9,  Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy các vật chứng, tài sản của 09 quyết định thi hành án dân sự. VKSND tỉnh Hà Tĩnh cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Triển khai tiêu huỷ vật chứng, tang vật

Tiến hành tiêu huỷ vật chứng, tang vật

Sau khi Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản nêu trên theo đúng nội dung của 14 bản án, quyết định hình sự sơ thẩm, hình sự phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật và 09 Quyết định thi hành án, Hội đồng tiến hành tiêu hủy bằng các biện pháp sau đây: Đối với các loại tang vật như dao, kiếm, mác, súng tự chế, các dụng cụ làm kích điện, dụng cụ sử dụng ma túy đá, bật lửa khò, mác, đầu đạn đã phá hỏng làm biến dạng, làm mất khả năng sử dụng; các loại tang vật Methamphetamin đã đốt cháy (phong bì và hộp có niêm phong đựng 1403,9363 gam Methamphetamin có biên bản mở niêm phong riêng).

Quá trình tiêu hủy vật chứng được tiến hành dưới sự chứng kiến của VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thi hành án dân sự.

Thùy Linh

VKSND tỉnh Hà Tĩnh

* Thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp và nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và xét xử trong vụ án hình sự, ngày 27/9, VKSND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với TAND thành phố tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm vụ án Trần Ngọc Lâm bị VKSND thành phố truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Toàn cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2017 đến ngày 13/12/2017, tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; Trần Ngọc Lâm bằng thủ đoạn đóng giả chồng chị Phương là anh Nguyễn Văn Huân đang bị tạm giam cần tiền để lo việc tại ngoại. Lâm đã 04 lần sử dụng điện thoại di động nhắn tin, đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo chị Nguyễn Thị Phương chiếm đoạt tổng số tiền là 210.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa cũng như Hội đồng xét xử đã đi sâu phân tích và làm rõ nội dung, diễn biến của vụ án, động cơ, mục đích phạm tội cũng như tính chất nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Đặc biệt, Kiểm sát viên đã đề cương tranh luận, kế hoạch xét hỏi và bản luận tội một cách đầy đủ và có chất lượng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luôn giữ vững được vị thế, tác phong; kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử của Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án. Qua tranh tụng công khai tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình như nội dung Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Trần Ngọc Lâm 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 139 BLHS 1999.

Cuộc họp rút kinh nghiệm

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, cuộc họp rút kinh nghiệm giữa các đơn vị đã được tiến hành. Các ý kiến nhận xét và góp ý đều thẳng thắn, đánh giá Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử về những kỹ năng đã làm tốt và những vấn đề còn thiếu sót trong quá trình diễn ra phiên tòa đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp giữa TAND - VKSND thành phố Hà Tĩnh trong việc triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chung của cụm. Thông qua việc tổ chức phiên tòa và rút kinh nghiệm chung, các Kiểm sát viên, Thẩm phán của các đơn vị đã rút ra nhiều bài học bổ ích cho việc thực hiện các kỹ năng, xử lý tình huống phát sinh tại phiên tòa.

                                                                  Việt Hà 

 

* Trong các ngày 25 và 26/9, VKSND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT công an huyện.

VKSND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT công an huyện

Nhìn chung, năm 2018 Cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Xuân đã mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép, cập nhật đầy đủ thông tin theo đúng quy định; thông báo về việc tiếp nhận thông tin, tin báo và tố giác tội phạm bằng văn bản cho Viện kiểm sát được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định tại khoản 5 điều 146 BLTTHS; kết quả  giải quyết tin báo được thông báo cho cơ quan, cá nhân đã cung cấp thông tin, tin báo đầy đủ đúng theo quy định tại khoản 4 điều 145 BLTTHS.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Không ra quyết định phân công thụ lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; chậm ra quyết định phân công tin báo tố giác tội phạm (vi phạm khoản 1 điều 9  Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017).

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã tiến hành tọa đàm, kết luận kiến nghị yêu cầu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên.

Trần Ngọc An

VKSND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

* Ngày 26/9, VKSND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh.

Trong cuộc kiểm sát trực tiếp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thiện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

VKSND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát

Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát, tại buổi tọa đàm đồng chí Hoàng Xuân Thủy - Viện trưởng Viện KSND thị xã Kỳ Anh đã thông qua kết luận sơ bộ, nêu lên những ưu điểm và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh. Về cơ bản Cơ quan CSĐT đã làm tốt công này, việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, việc phân loại thụ lý để giải quyết đảm bảo tính chính xác đạt tỷ lệ cao, không để xảy ra việc giải quyết thiếu chính xác dẫn đến bị oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đều đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017, tỷ lệ giải quyết tin trong 10 tháng năm 2018 đạt tỷ lệ cao (100%). Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tiếp nhận, giải quyết tin của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số hạn chế như: Chưa mở sổ theo dõi các tình hình xảy ra trên địa bàn; trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn có tồn tại về thao tác nghiệp vụ của cán bộ Điều tra viên được phân công thụ lý, giải quyết.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, từ những vi phạm trên VKSND thị xã Kỳ Anh đã ban hành Kết luận đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh về việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp thu, khắc phục vi phạm, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

                                                                                      Khánh Chi

VKSND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 27/9

Bản tin Kiểm sát ngày 26/9

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang