Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

15/09/2018 06:40

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm những tin mới nhận từ VKSND các tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam, Bình Phước, Gia Lai và một số VKSND địa phương khác.

* Hòa Bình:

VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến

Ngày 12/9, VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tới 12 điểm cầu cấp huyện nhằm đánh giá kết quả công tác của các Phòng nghiệp vụ, VKSND các huyện, thành phố trong Quý III năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018. Đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả công tác kiểm sát của VKSND hai cấp. Trong quý III năm 2018, VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình đã chủ động thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nhiều chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt chỉ tiêu của cả năm; công tác xây dựng Ngành đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị đã tập trung thảo luận vào một số nội dung trọng tâm như: Đánh giá tình hình thực hiện triển khai công tác; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác theo quy định của Ngành và theo Kế hoạch công tác năm của các đơn vị; khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị và nhiệm vụ trọng tâm quý IV. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của VKSND cấp huyện đã được Phòng nghiệp vụ trực tiếp trả lời và hướng dẫn thực hiện.

Kết luận Hội nghị đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh đã khái quát lại tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trong quý III, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm VKSND hai cấp cần thực hiện trong quý IV nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra.                                               

Thảo Hiền

VKSND tỉnh Hòa Bình

VKSND tỉnh tiếp Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Thực hiện kế hoạch về việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụi án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; vừa qua, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến hành kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại VKSND tỉnh Hòa Bình; đồng chí Mai Ngọc Dương, Hàm Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Hệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình đã trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ án về tham nhũng. Theo đó, báo cáo đầy đủ những kết quả đạt được đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ án tham nhũng; qua đó nêu lên một số kiến nghị đề xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình

Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của VKSND tỉnh Hòa Bình. Trong 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được VKSND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm; Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này; đã chú trọng công tác xây dựng và ban hành thể chế phối hợp giải quyết các vụ việc, vụ án theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm, tội phạm tham nhũng bảo đảm kịp thời, nghiêm minh. Đoàn đề nghị Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh, đồng chí Hồ Đức Anh đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác và sẽ quán triệt thực hiện nghiêm các kiến nghị của Đoàn đã nêu.

                                      Bùi Hùng Cường         

VKSND tỉnh Hòa Bình

VKSND tỉnh kiểm tra nghiệp vụ tại VKSND huyện Kỳ Sơn

Ngày 14/9, đoàn kiểm tra nghiệp vụ của VKSND tỉnh do đồng chí Trần Mỹ Sơn, Trưởng phòng 9 làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ 9 tháng đầu năm 2018 (từ 01/12/2017 đến 31/8/2018) đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, lao động, thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung,  Phó Viện trưởng VKSND huyện Kỳ Sơn báo cáo kết quả công tác với đoàn kiểm tra nghiệp vụ tỉnh

Sau khi nghe Lãnh đạo VKSND huyện Kỳ Sơn báo cáo kết quả công tác kiểm sát theo kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với các bộ phận có liên quan đến nội dung kiểm tra; trực tiếp kiểm tra sổ thụ lý, hồ sơ, kết quả công tác và trao đổi về nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc của cán bộ, Kiểm sát viên.

Đoàn kiểm tra xác định: VKSND huyện Kỳ Sơn đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai các khâu công tác kiểm sát đột phá đã xác định từ đầu năm; thực hiện tốt việc theo dõi thiết lập hồ sơ, sổ sách tuân thủ đúng các Quy định, Quy chế của ngành; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra .v.v… Bên cạnh những nội dung thực hiện tốt, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế đề nghị đơn vị cần khắc phục, đồng thời  kịp thời giải đáp và hướng dẫn thực hiện những khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất của VKSND huyện.

Kết thúc nội dung kiểm tra, thay mặt Đoàn đồng chí Trần Mỹ Sơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn cũng như những tồn tại, hạn chế, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 đã đề ra.

                                                              Phương Thảo

VKSND tỉnh Hòa Bình

* VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III

Sáng ngày 13/9, tại điểm cầu VKSND tỉnh Quảng Nam và 18 điểm cầu VKSND huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã diễn ra Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý III năm 2018. đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm và công tác kiểm sát quý III năm 2018. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực trong công tác kiểm sát, đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại như: Án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, cải sửa nhiều; việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn chiếm tỷ lệ cao; một số chỉ tiêu về lĩnh vực hình sự còn thấp; các đơn vị phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm còn ít; một số nội dung công tác chưa được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra… Hội nghị đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, tồn tại để tìm hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang đề nghị các đơn vị cần khắc phục ngay các mặt tồn tại, vi phạm đã nêu ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực công tác kiểm sát theo kế hoạch đề ra từ đầu năm; cần làm rõ trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo đơn vị có án bị hủy, cải sửa có lỗi của Kiểm sát viên; hạ thấp tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tăng cường phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại các đơn vị, cần coi trọng về chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm hơn là về số lượng. Tiến hành tổ chức cuộc thi Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ” theo kế hoạch Cuối cùng, đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh và VKS hai cấp phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua; nội bộ đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Quảng Nam trong năm 2018.

Quốc Hùng

VKSND tỉnh Quảng Nam

* VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát

Trong 02 ngày, 13 và 14/9, VKSND tỉnh Bình Phước phối hợp với Trường Đại học kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kỹ năng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự, thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ án dân sự.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức , Kiểm sát viên VKSND tối cao trình bày Chuyên đề tại Hội nghị

Trong hai ngày làm việc nghiêm túc, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh, cấp huyện, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của các đơn vị nghiệp vụ trong VKSND hai cấp đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Đức, Kiểm sát viên VKSND tối cao và phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Vân, phó Hiệu trưởng Trường ĐHKS Hà Nội truyền đạt các kỹ năng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kỹ năng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự, thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị trong giải quyết vụ án dân sự.

Việc tổ chức tập huấn đã giúp các Kiểm sát viên nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp, các quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật dân sự, tố tụng dân sự có liên quan đến công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát vụ án, vụ việc dân sự, nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị bản án, quyết định trong giải quyết án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và ngành Kiểm sát giao cho trong thời gian tới.

  Toàn cảnh Hội nghị

                    Hoàng Công

VKSND tỉnh Bình Phước

* Gia Lai:

VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến

Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý III năm 2018 từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 17 điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh. Các đơn vị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và bàn giải pháp để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ cũng như giải pháp để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra năm 2018.

Điểm cầu VKSND thành phố Pleiku phát biểu thảo luận

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Thực hiện vượt chỉ tiêu công tác đột phá năm 2018 trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính; trách nhiệm công tố trong các giai đoạn tố tụng hình sự được tăng cường; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 98,82%; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát được khống chế ở mức thấp, chỉ chiếm 0,44%; tiến độ giải quyết án của cơ quan điều tra và của Viện kiểm sát đạt cao hơn cùng kỳ năm trước; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự và dân sự đều đạt 90%;…     

Nguyễn Thành Duy

VKSND tỉnh Gia Lai  

* Vừa qua, Liên ngành Viện kiểm sát – Công an – Thanh tra – Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự giữa Viện Kiểm sát với Công an huyện. Đồng chí Lê Ngọc Phước, Viện trưởng VKSND huyện Kông Chro chủ trì buổi lễ cùng Lãnh đạo của 04 ngành.

Trước khi ký kết Quy chế, Liên ngành đã tiến hành Sơ kết 02 năm (2016 – 2018) công tác phối hợp trong việc tiếp nhận thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác này trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp công tác phối hợp liên ngành trong thời gian tới.

Lãnh đạo các ngành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm có 4 Chương 13 Điều, đã quy định đầy đủ về phạm vi, đối tượng áp dụng, nội dung, nguyên tắc, hình thức. Quy chế cũng quy định rõ thời hạn, trình tự thủ tục chuyển kết quả kiểm tra, xác minh, thông tin, báo cáo tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời cũng quy định về quy trình, thời gian thực hiện chế độ kiểm tra, họp liên ngành, công tác báo cáo, họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp.

Cũng tại buổi lễ này, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện và Trưởng Nhà Tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Kông Chro cũng đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự, gồm có 3 Chương 13 Điều. Việc ký kết quy chế phối hợp này nhằm khắc phục những hạn chế xảy ra trong thời gian qua và thực hiện tốt hơn nữa những đạo luật mới đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Hồ Thị Hiền

VKND huyện Kông Chro, Gia Lai

* Chiều ngày 13/9, VKSND huyện Chư Pưh đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ ký kết 03 quy chế phối hợp, bao gồm: Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Thanh tra - Chi cục Thuế - Hạt Kiểm lâm - Đội Quản lý thị trường số 12 huyện Chư Pưh trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án huyện Chư Pưh trong công tác giải quyết án hình sự và Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát, Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự huyện Chư Pưh trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Trịnh Thị Xây

 VKSND huyện Chư Pưh, Gia Lai

Bám sát chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của ngành và trên cơ sở phân loại các vụ việc thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án, từ ngày 10 đến ngày 12/9, VKSND thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên và Chuyên viên tiến hành kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án đối với 55 việc trên tổng số 455 việc chưa có điều kiện thi hành án tại các phường trên địa bàn thành phố, (đạt tỷ lệ 13%) vượt chỉ tiêu công tác ngành đã đề ra.

  Kiểm sát viên kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho thấy: Đa số các trường hợp  người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng; có trường hợp đã bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống khi đi không khai báo nên chính quyền địa phương không biết rõ họ đi đâu, làm gì và không có tài sản tại địa phương để đảm bảo thi hành án.

Công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự là khâu công tác quan trọng của Viện kiểm sát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án nhằm giảm lượng án tồn đọng ở mức thấp nhất.    

                                                        Nguyễn Thị Gíp

VKSND thành phố Sóc Trăng

* Ngày 12/9, VKSND huyện Long Phú phối hợp Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Thạch Thị Huyên (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Nguyễn Xuân Thiên, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng) và bị đơn ông Trần Ninh (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là Luật sư Lư Thị Ngọc, Luật sư của Văn phòng Luật sư Lư Thị Ngọc.

Toàn cảnh phiên tòa

Phiên tòa được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan, đảm bảo quyền tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.

Phiên họp rút kinh nghiệm

Kết quả phiên họp rút kinh nghiệm do đồng chí Hà Thanh Cường, Phó Viện trưởng VKSND huyện chủ trì đánh tốt việc chọn vụ án để xét xử rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên có tính chất phức tạp, đầy đủ thành phần. Kiểm sát viên được phân công có nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị kỹ các nội dung kiểm sát; tại phiên tòa có tác phong chững chạc; giọng đọc, hỏi to, rõ ràng; đặt câu hỏi có làm rõ nội dung vụ án; theo kịp diễn biến phiên tòa, có sửa đổi, bổ sung bài phát biểu để phù hợp các tình tiết phát sinh; tuy nhiên việc đặt câu hỏi và nội dung bài phát biểu còn một số vấn đề chưa đầy đủ; Kiểm sát viên cần tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

                                            Lê Hồng Như

VKSND huyện Long Phú, Sóc Trăng

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 13/9

Bản tin Kiểm sát ngày 11/9

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang