“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

21/03/2017 11:11

(kiemsat.vn)
Đó là nội dung học tập, rèn luyện, phấn đấu thường xuyên, đồng thời là tiêu chí đánh giá phẩm chất năng lực của từng cán bộ, đảng viên của VKSQS khu vực 41.

VKSQS-KV41-tham-gia-huan-luyen2017

VKSQS khu vực 41 tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Với đặc thù riêng, ngành Kiểm sát quân sự ngoài chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội còn có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ an ninh, quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, viên chức và người lao động khác trong quân đội, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh.

Chấp hành Chỉ thị, hướng dẫn của Đảng cấp trên, VKSQS khu vực 41 đã tổ học tập, quán triệt nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, đảng viên trong VKSQS khu vực 41 phải thật tâm soi mình vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết đã chỉ ra để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục.

Về các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chi bộ đã có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Tập thể Chi bộ luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai sái, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng… Chi bộ và cán bộ, đảng viên không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sau buổi sinh hoạt kiểm điểm các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã có bản đăng ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Với nội dung cuộc vận động tập trung vào: Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

Trong thời gian qua, VKSQS khu vực 41 đã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, l‎ý tưởng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, không giao động trước mọi khó khăn, thử thách, luôn cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; yên tâm xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng luôn đề cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của chỉ huy, của người đứng đầu. Chú trọng chỉ đạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trẻ trong việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng tấm gương của Bác, xung kích trong các hoạt động phong trào tình nguyện.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSQS khu vực 41 luôn triển khai lồng ghép các hoạt động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2016, trong điều kiện còn có nhiều khó khăn nhưng toàn cơ quan đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, quán triệt, triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chủ động nắm và quản lý tốt tình hình vi phạm, tội phạm; phối hợp với cơ quan điều tra xử lý tương đối kịp thời các vụ việc xảy ra, hạn chế được việc sót lọt tội phạm. 100% vụ án đã thưc hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức. Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ về hành chính quân sự. Thực hiện tốt việc quản lý phương tiện, vật tư, tài chính của cơ quan, chi tiêu kinh phí tiết kiệm, thiết thực phục vụ các hoạt động của cơ quan. Với thành tích nêu trên, năm 2016 Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu toàn khối.

Kế thừa những kết quả đạt được trong những năm qua và phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, trong thời gian tới, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cũng như lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, VKSQS khu vực 41 sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phan Hồng Quang
VKS QS khu vực 41, Quân khu 4

Toàn cảnh lễ trao “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về Văn học, Nghệ thuật

Sáng 20/5, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 2016 về Văn học, Nghệ thuật đã diễn ra long trọng, tôn vinh 113 tác giả.

VKSQSTW tập huấn công tác kiểm sát quân sự toàn quân năm 2017  

(Kiemsat) - Ngày 09/5/2017 tại Phú Thọ, VKSQS trung ương tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm sát quân sự toàn quân năm 2017. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQSTW chủ trì hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang