04 trường quân đội tuyển thí sinh nữ năm 2019

24/02/2019 20:06

(kiemsat.vn)
Năm 2019, 04 trường quân đội tuyển thí sinh nữ là Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.

Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội được đăng tải trên cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Trước đó năm 2018, có 18 trường quân đội tổ chức tuyển sinh, đào tạo bậc đại học, trong đó chỉ có 3 học viện có chỉ tiêu tuyển học viên là nữ, năm nay thêm một trường tuyển thí sinh nữ là Học viện Hậu cần.

Theo dự thảo Thông tư, đối tượng tuyển sinh vào trường quân đội được chia thành 3 diện: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên; nam thanh niên ngoài quân đội; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Ảnh minh họa (Internet)

Với nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân, một số ngành/trường được tuyển với số lượng chỉ tiêu hạn chế (được tuyển ít nhất 2 thí sinh).

Cụ thể, về chỉ tiêu, các ngành Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế về qốc phòng, Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự được tuyển 10% chỉ tiêu.

Các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự được tuyển không quá 6% chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo tài chính tại Học viện Hậu cần được tuyển không quá 10% chỉ tiêu.

Ngoài trường hợp các ngành trên, số còn lại được giao chỉ tiêu tuyển sinh ít nhất 2 thí sinh nữ mỗi ngành.

Xem chi tiết dự thảo tại đây
 

Phổ biến, GDPL cho học viên đào tạo sĩ quan trong học viện, nhà trường quân đội

(Kiemsat.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật  cho học viên đào tạo sĩ quan là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong các học viện, nhà trường quân đội.

Các trường quân đội chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đã qua sơ tuyển

(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2019 mà Bộ Quốc phòng vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang