VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

08/03/2018 16:47

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 08/3, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSND tối cao năm 2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường. Cùng dự hội nghị có đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam cùng hơn 260 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan VKSND tối cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2017 do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao trình bày nêu rõ: Năm 2017, Thủ trưởng Cơ quan VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu CBCCVC Cơ quan VKSND tối cao năm 2017 và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ; không để xảy ra oan, sai. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, phối hợp đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được chú trọng, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát các cấp, trong đó có VKSND tối cao; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;...

Công đoàn VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chương trình, kể hoạch, nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao. Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động; nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao góp phần tích cực vào việc động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, Cơ quan và toàn ngành Kiểm sát.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Báo cáo tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua do chính quyền và công đoàn cơ quan phát động, các công đoàn bộ phận đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, xác định mục tiêu, nội dung thi đua; phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, 100% Công đoàn bộ phận đăng ký đi thua đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, 100% CBCCVCLĐ tham gia đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSND tối cao trong năm 2017 góp phần cùng toàn Ngành đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao; đồng thời nêu lên một số hạn chế, thiếu sót trong năm 2017.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị tập thể, cán bộ, công chức, viên chức VKSND tối cao cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt và các vụ án tạm đình chỉ; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng việc thực hiện đầy đủ các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đồi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp.

Tại Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức VKSND tối cao năm 2018 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang