VKSND Phú Yên triển khai hiệu quả mô hình giúp đỡ xã, thôn, hộ nghèo

28/09/2017 03:52

(kiemsat.vn)
Việc triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” đã tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; sự gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân địa phương với các cơ quan trong tỉnh.

VKSND tỉnh Phú Yên trao quà tết 2016 cho các hộ nghèo xã Sơn Nguyên

Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. VKSND tỉnh Phú Yên nhận giúp đỡ xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, là một trong những xã miền núi, xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn và các xã nghèo còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt việc này, VKSND tỉnh Phú Yên đã đề ra cụ thể các nội dung, phương pháp triển khai việc giúp đỡ xã Sơn Nguyên như: VKSND tỉnh Phú Yên đã làm việc với Huyện ủy Sơn Hòa; sau đó cùng Đảng ủy, UBND xã Sơn Nguyên ký kết bản ghi nhớ với những nội dung cụ thể nhằm xác định rõ hơn trách nhiệm của VKSND tỉnh Phú Yên trong việc giúp đỡ xã và các hộ nghèo trong xã; sự phối hợp giữa VKSND tỉnh và Đảng ủy, UBND xã… trong thời gian trước mắt và cũng như thời gian tiếp theo.

Hàng năm, trong Chương trình công tác của Đảng ủy và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh đều xác định việc giúp đỡ xã Sơn Nguyên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành KSND, của đơn vị. VKSND tỉnh đều trích một khoản kinh phí của đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tự nguyện đóng góp 01 ngày lương để triển khai thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ xã Sơn Nguyên.

Phải nghiên cứu tìm hiểu để xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy Sơn Hòa và Đảng ủy, UBND xã Sơn Nguyên; vận động Cán bộ, đảng viên VKSND tỉnh (hoặc nhóm cán bộ, đảng viên) giúp đỡ hộ nghèo và chủ động đề ra kế hoạch, đăng ký với Đảng ủy và Lãnh đạo VKSND tỉnh, vận động nguồn lực và tổ chức thực hiện với những hình thức đa dạng, phong phú theo các nội dung và giải pháp của Kế hoạch này; thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo; những khó khăn, vướng mắc của xã để kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ trong khả năng hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; cán bộ, đảng viên được phân công tham gia giúp đỡ hộ nghèo phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh và Huyện ủy Sơn Hòa, Đảng ủy, UBND xã Sơn Nguyên; thường xuyên nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có biện pháp giúp đỡ hộ nghèo thích hợp.

Từ đó, VKSND tỉnh đã tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã Sơn Nguyên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt là Bộ luật hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Pháp lệnh dân số…

Năm 2014, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng tủ sách pháp luật và trao tặng sách pháp luật cho xã Sơn Nguyên; tặng 15 xuất quà cho 15 cháu học sinh nghèo vượt khó, mỗi xuất trị giá 270.000đ…

Tết Nguyên đán 2015, VKSND tỉnh đã thăm, tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sơn Nguyên; tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách, khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000đ.

Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành KSND (26/7/1960-26/7/2015), VKSND tỉnh đã làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sơn Nguyên tiến hành khảo sát nhằm nắm chắc tình hình các hộ nghèo trên địa bàn xã; những thuận lợi, khó khăn của xã trong việc phối hợp, đặc biệt là nhu cầu của bà con nhân dân tại địa phương trong việc giúp đỡ…Từ đó, VKSND tỉnh đã quyết định giúp đỡ 01 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong xã xóa nhà tạm với kinh phí 30 triệu đồng (Đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016).

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, 2017, VKSND tỉnh đều thăm, tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sơn Nguyên và các hộ gia đình chính sách, khó khăn trong xã, mỗi suất trị giá 300.000đ.

Qua việc giúp đỡ xã Sơn Nguyên, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân xã Sơn Nguyên rất vui mừng và đồng tình, ủng hộ cao về chủ trương của Đảng trong việc thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; sự gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân địa phương với các cơ quan trong tỉnh; góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh khuyến học, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hồ Ngọc Thảo

VKSND tỉnh Phú Yên

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên

Ngày 20/12/2016, tại Phú Yên, VKSNDTC đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang