Từ 01/1/2018 thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý

17/07/2017 09:39

(kiemsat.vn)
Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2018.

Theo đó, ngoài những đối tượng được quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2006, người được trợ giúp pháp lý còn bao gồm: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;

Từ 01/1/2018 thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

– Người nhiễm chất độc da cam;

– Người cao tuổi;

– Người khuyết tật;

– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

– Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

– Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

– Người nhiễm HIV.

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội.

Từ 01/1/2018 thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Quyền của người được trợ giúp pháp lý

– Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

– Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

– Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

– Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

– Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

– Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

– Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Anh Minh

(giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang