Quy định mới về mức chi công tác phí, chi hội nghị trong ngành KSND

11/08/2017 11:57

(kiemsat.vn)
– Ngày 08/8/2017, VKSNDTC đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-VKSTC về việc ban hành mức chi công tác phí, chi hội nghị trong ngành KSND. Theo đó, hầu như các mức chi đều tăng lên.

Cụ thể, mức chi theo Quyết định này là mức chi tối đa về công tác phí, chi hội nghị. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 2, các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc VKSNDTC căn cứ các mức chi tại Quyết định này, quyết định mức chi về công tác phí, chi hội nghị tại đơn vị mình để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Công tác phí

– Thanh toán tiền chi phí đi lại: Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước thì hạng ghế thương gia (Buisiness class hoặc C class) dành cho Bộ trưởng và các chức danh tương đương; Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,3 trở lên và hạng ghế thường dành cho các đối tượng còn lại.

Mức thanh toán tiền phí đi lại: Theo giá ghi trên vé, hóa đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật, hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.
Riêng trường hợp vé máy bay không bao gồm cước hành lý thì người đi công tác được thanh toán cước hành lý theo đơn giá cước hành lý của chuyến đi và khối lượng hành lý được thanh toán tối đa bằng khối lượng hành lý được mang theo của loại vé thông thường khác (là vé đã bao gồm cước hành lý mang theo).

Thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện: Đối với các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên, có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác, mức khoán được xác định như sau:

Trong đó: Đơn giá khoán là đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường) tại địa phương; khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được Lãnh đạo VKSNDTC xác nhận.

Các đối tượng khác đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Đối với Phó Viện trưởng VKSNDTC và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng; đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Đi công tác tại các vùng còn lại: Đối với Phó Viện trưởng VKSNDTC và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng; đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng nhưng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

– Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng nhưng đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn 1 người/phòng, thì người đi công tác được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

– Mức thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng: Đối với công chức thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư, kế toán giao dịch, công chức thuộc các đơn vị trong ngành KSND đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ thường xuyên phải đi công tác lưu động khác) tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng.

Mức chi Hội nghị

– Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

– Các khoản chi công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên được mời do đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chi trả theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình và ghi rõ trong giấy mời giảng viên, báo cáo viên.

– Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

– Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau: Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000 đồng/ngày/người; Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

– Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thì thanh toán theo mức chi quy định tại Mục Công tác phí.

Ngân Hà
(giới thiệu)

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng huân chương

(Kiemsat.vn) – Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, VKSND tối cao đăng danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các loại năm 2017 trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân.

VKSND tối cao thông báo tuyển công chức năm 2017

(Kiemsat.vn) -  Ngày 16/11, VKSND tối cao ban hành Công văn số 389/TB-VKSTC về việc thông báo Thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSNDTC tối cao năm 2017.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang