Diễn đàn cấp cao Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ Dự án JICA 

26/04/2024 16:33

(kiemsat.vn)
Ngày 26/4/2024, Diễn đàn cấp cao lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn.

Đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm.

Theo đó, Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác pháp luật và tư pháp Việt Nam: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp Nhật Bản, JICA Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp cao lần thứ nhất trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025. Đây là dự án hợp tác quốc tế gắn chặt và cũng là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. 

Tham gia diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Nakado Hideyuki; Phó Chủ tịch JICA Nhật Bản Miyazaki Katsura; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamda Takio; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng; Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lưu Tiến Dũng; Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án JICA cùng đại diện các cơ quan đối tác của Việt Nam tham gia Dự án, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia Dự án JICA tại Việt Nam; Đặc biệt, tại đầu cầu Nhật Bản có sự tham gia trực tuyến của ông Moishima Akio, Giáo sư danh dự Đại học Nagoya, Nhật Bản - “kiến trúc sư” của các dự án đầu tiên do JICA hỗ trợ cho Bộ Tư pháp Việt Nam năm 1996.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Quang Dũng phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Quang Dũng cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Bộ Tư pháp Việt Nam cùng các cơ quan đối tác Việt Nam tham gia Dự án JICA và Bộ Tư pháp Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và JICA về phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao vào thời điểm hiện tại nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện Dự án, đưa ra những phương hướng triển khai Dự án hiệu quả và nhu cầu tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp sau khi kết thúc Dự án JICA hiện hành. 

Trên cơ sở mục tiêu của Dự án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thiết kế các hoạt động hướng tới hai mục tiêu chính: Hỗ trợ nghiên cứu cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Cụ thể các hoạt động bao gồm: Hỗ trợ xây dựng báo cáo nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn mới; Báo cáo nghiên cứu về thực tiễn thi hành các quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Xây dựng Cẩm nang hướng dẫn quy trình quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; Sổ tay kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự bị cáo là người dưới 18 tuổi; Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên kiểm sát thi hành án hình sự; Các hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Các hoạt động này sẽ được thực hiện xuyên suốt cả giai đoạn 5 năm của Dự án hiện hành.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp và tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân theo tinh thần các Văn kiện Đại hội Đảng nhằm hướng tới xây dựng hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tăng cường trách nhiệm đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, vi phạm; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ pháp luật, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Dự án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 là Dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp được tài trợ bởi JICA Nhật Bản dành cho các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam bao gồm Bộ Tư pháp (là cơ quan chủ quản) và các cơ quan đối tác (Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam). Dự án được thiết kế và triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”, đặt ra mỗi cơ quan pháp luật và tư pháp nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng và thách thức. Đến năm 2023, Dự án đã đi được một nửa chặng đường và đã đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo triển khai kết quả hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2021 - 2023 đã ghi nhận những kết quả, bài học, kinh nghiệm quý báu từ Nhật Bản trong quá trình triển khai các hoạt động, có đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó làm cơ sở để thảo luận với phía Nhật Bản về các giải pháp nhằm hoàn thành một cách hiệu quả Dự án trong thời gian còn lại cũng như đề xuất nhu cầu hợp tác pháp luật và tư pháp với Nhật Bản trong tương lai, đáp ứng các mục tiêu về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những đánh giá từ phía Việt Nam, phía JICA cùng Bộ Tư pháp Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp cùng với các cơ quan đối tác Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách có hiệu quả trong thời gian còn lại của Dự án, đồng thời, sẵn sàng thảo luận, trao đổi nhu cầu hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trong tương lai.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Việt Nam cùng các cơ quan đối tác Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Nhật Bản, JICA Nhật Bản và các cơ quan pháp luật và tư pháp Nhật Bản cam kết triển khai hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong Văn kiện Dự án, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản “Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới”.

PV

Nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra các vụ án đánh bạc sử dụng công nghệ cao

(Kiemsat.vn) - Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc cũng có sự chuyển dịch, thay đổi; phương thức, thủ đoạn đánh bạc trên môi trường không gian mạng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài viết phân tích thực trạng tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ án này.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang