VKSND tối cao: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

14/12/2017 03:48

(kiemsat.vn)
– Sáng 14/12/2017, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc VKSNDTC.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao yêu cầu việc học tập, quán triệt nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; các đồng chí đảng viên cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Sau khi tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, các đồng chí đảng viên viết bản thu hoạch về nhận thức của bản thân về các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng, cơ bản, cấp bách của đất nước, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quán triệt

những nội dung cơ bản của các Nghị quyết

Theo đó, 04 Nghị quyết là những quyết sách quan trọng của Đảng, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình… Những nội dung cơ bản của các Nghị quyết đã được đồng chí Trần Hồng Hà truyền đạt một cách khoa học, dễ hiểu, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn công tác, qua đó quán triệt sâu sắc đến các đồng chí đảng viên làm cơ sở cho việc đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngân Hà

Các tin liên quan >>>

Khi Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Hội nghị trực tuyến toàn ngành KSND thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang