Chế độ, chính sách mới đối với Trợ giúp viên pháp lý

25/12/2017 14:43

(kiemsat.vn)
Từ 01/01/2018 trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có)…

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Ngày 15/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý…

Cụ thể, Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; thủ tục thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Đồng thời cũng quy định rõ về chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý như:

- Trợ giúp viên pháp lý có các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật;

- Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có);

- Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng theo tiêu chuẩn, niên hạn sau đây: Quần áo vest: cấp 02 năm/01 lần, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ; Áo sơ mi dài tay: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 cái, các lần sau mỗi lần 01 cái; Quần áo xuân hè: cấp hàng năm, lần đầu được cấp 02 bộ, các lần sau mỗi lần 01 bộ; Giầy da: 01 đôi/01 năm; Dép quai hậu: 01 đôi/01 năm; Thắt lưng: 01 cái/02 năm; Cà vạt: 01 cái/02 năm; Bít tất: 02 đôi/01 lần/01 năm; Cặp đựng tài liệu: 01 cái/02 năm; Biển hiệu: 01 cái (cấp 01 lần).

Mẫu trang phục, việc quản lý, cấp phát và sử dụng trang phục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

 Ngoài ra, Nghị định, cũng quy định về Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý như sau: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Trợ giúp pháp lý, nếu có nguyện vọng làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây gọi chung là cộng tác viên) và nhất trí với các nội dung cơ bản của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm ở địa phương nơi mình cư trú. Hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên bao gồm: Đơn đề nghị làm cộng tác viên theo mẫu; Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.

Xem chi tiết Nghị định sô 144 tại đây.

Anh Nga
(giới thiệu)

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang