Xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu công tác năm 2022

02/08/2022 17:10

(kiemsat.vn)
Ngày 02/8/2022, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng) sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao.

Trong bối cảnh 06 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh, chính trị và xung đột trên thế giới diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương trong nước; mặc dù tình hình tội phạm trong phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2021, số vụ án mới khởi tố của các nhóm tội phạm đa số giảm nhưng những hậu quả của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt đời sống xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm liên quan đến các lĩnh vực như: Tài chính, y tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao.... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư trong nước. Trước tình hình đó, Đảng ủy VKSND tối cao phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát; nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong triển khai quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội phạm có tổ chức, thao túng thị trường chứng khoán, bất động sản, tín dụng đen, tội phạm mạng... góp phần duy trì môi trường làm việc hoạt động bình thường, giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đảng ủy VKSND tối cao đã chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong cơ quan; cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu trong 06 tháng đầu năm 2022 đề ra.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng nội dung, chương trình hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 06 tháng cuối năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phối hợp với Ban cán sự Đảng, VKSND tối cao xây dựng và triển khai nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, với tính chất đặc thù và nhiệm vụ chức năng đặc biệt của Ngành đòi hỏi phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần tiếp tục nâng cao vai trò nêu gương; trách nhiệm, bản lĩnh dám đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng; gắn xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, trong đó trách nhiệm của đảng viên với trách nhiệm của cán bộ Kiểm sát trong mỗi tổ chức, mỗi đơn vị là thống nhất không thể tách rời.

Đồng thời, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý các đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao để sớm ban hành trong thời gian tới. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, công tác đảng hay công tác chuyên môn, cái đích cuối cùng hướng đến là phải thực chất và hiệu quả, do đó trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên thay đổi phương pháp tư duy và phương pháp hành động để xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị các Đảng ủy, Chi ủy thuộc Đảng bộ VKSND tối cao cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác sinh hoạt theo chuyên đề nghiệp vụ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tại Hội nghị để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm cũng như trong thời gian tới tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan và ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Kiemsat.vn) - Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 10 điều; nội dung phối hợp công tác gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang