Vụ 13, Vụ 14 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018

24/01/2019 13:20

(kiemsat.vn)
Ngày 23/01/2018, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ 13 và Vụ 14 VKSND tối cao.

* Sáng 23/01, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đã dự và chỉ đạo triển khai công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao.

Bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2018 xác định nhiệm vụ công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự là: “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực thúc đẩy, đề xuất đàm phán và ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, thỏa thuận hợp tác quốc tế với các nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam”, tập thể cán bộ, công chức Vụ 13 VKSND tối cao đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 

Năm 2018, Vụ 13 đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 293 ủy thác. Trong đó có 109 ủy thác tư pháp nước ngoài gửi đến Việt Nam (thụ lý mới 97 ủy thác); (tăng 7,9% so với năm 2017): đã thẩm định, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 105 ủy thác; 184 ủy thác tư pháp các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam gửi đi nước ngoài (thụ lý mới 162 ủy thác): đã thẩm định, chuyển cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết 176 ủy thác; tỷ lệ giải quyết đạt 96%; đôn đốc tiến độ giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp, kết quả đã thực hiện được 66 kết quả ủy thác tư pháp cho nước ngoài và 135 kết quả ủy thác tư pháp cho các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam (số kết quả ủy thác tư pháp nước ngoài thực hiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam tăng 60,7% so với năm 2017).

Đồng chí Trần Công Phàn trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Việc đàm phán, ký kết Hiệp định TTTP về hình sự với các nước nhằm hoàn thiện pháp luật TTTP về hình sự được đẩy mạnh, cụ thể trong năm 2018 đã ký thành công 02 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với Cu-ba và Mô-dăm-bích góp phần vào thành công trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Vụ đang thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức đàm phán Hiệp định TTTP về hình sự với Nhật Bản, Lào...

Hoạt động của các dự án quốc tế tiếp tục phát huy hiệu quả, thiết thực, tập trung vào việc hỗ trợ việc phổ biến các đạo luật mới về tư pháp và nâng cao năng lực chuyên môn của kiểm sát viên, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh chống các loại tội phạm phi truyền thống và tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dưỡng kết quả đạt được của Vụ 13 trong năm 2018 và lưu ý một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019: Đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, nhất là với các quốc gia láng giềng và các nước trong khu vực; tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, Thỏa thuận hợp tác với nước ngoài... Phối hợp hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm nâng cao chất lượng công việc. Ngoài ra, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự.

* Chiều cùng ngày, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Trong năm Vụ 14 VKSND tối cao đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao phối hợp , xây dựng, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện, ban hành nhiều thông tư liên tịch; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nghiệp vụ của ngành, bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật. Qua đó, góp phần thực hiện tốt trách nhiệm của VKSND tối cao trong công tác triển khai thi hành pháp luật.

Đồng thời, tổ chức biên tập, phát hành Thông tin khoa học kiểm sát, giới thiệu những điểm mới của BLTTHS năm 2015, hệ thống quy chế, quy định nghiệp vụ của ngành mới được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện được công chức, kiểm sát viên toàn ngành đón nhận và coi là “cẩm nang” trong thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

và trao các danh hiệu thi đua

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác THQCT, KSHĐ tư pháp. Các văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị do đơn vị chủ trì, phối hợp xây dựng đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn THQCT, KSHĐ tư pháp của ngành và được các đơn vị, VKSND cấp dưới đánh giá cao.

Ngoài ra, tăng cường, chủ trì, phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ, đặc biệt là Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; hội nghị tập huấn kỹ năng tranh tụng cuả Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự... Qua đó, góp phần tăng cường nhận thức, kỹ năng của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần thúc đẩy việc xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ án lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy thành tích đạt được, trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, kết quả công tác của đơn vị đạt được góp phần tác động tích cực, hiệu quả trong việc giúp lãnh đạo VKSND tối cao cụ thể hóa nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo, toàn thể cán bộ, công chức Vụ 14 cần phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục khó khăn, tồn tại và lưu ý một số vấn đề sau: Tích cực phối hợp xây dựng, chỉnh lý các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Tăng cường tập huấn hướng dẫn, hướng dẫn giải đáp vướng mắc của VKS các cấp về áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu về tội phạm, trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình tội phạm đang có diễn biến phức tạp, bức xúc trong xã hội.

VKSND tỉnh Bắc Giang đứng đầu về ứng dụng CNTT năm 2018

(Kiemsat.vn) - Mới đây, VKSND tối cao đã ban hành Bảng xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2018 tại công văn số 265/VKSTC-C2 gửi đến VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân

(Kiemsat.vn) - Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, ngày 22/01, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang