Vụ 11 VKSND tối cao hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự

17/01/2020 19:33

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 17/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, trong năm 2019, Vụ 11 thực hiện có hiệu quả nội dung về nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát; đổi mới và nâng cao chất lượng trả lời thỉnh thị nghiệp vụ; tăng cường rút hồ sơ có khiếu nại, tố cáo kéo dài để nghiên cứu, ban hành kết luận, thông báo rút kinh nghiệm toàn ngành; Vụ 11 đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đề ra đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Về công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, hành chính, đơn vị đã tiến hành 05 cuộc trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định vượt chỉ tiêu 12,5%; thực hiện 04 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận TTKS tại Cục Thi hành án dân sự, đã ban hành kết luận phúc tra theo đúng quy định của Ngành; phối hợp cùng Vụ 10 tiến hành khảo sát việc Thi hành án hành chính tại 04 địa phương đồng thời có báo cáo về kết quả kiểm sát giải quyết và thi hành án hành chính.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho tập thể lãnh đạo Vụ 11

Về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm, Vụ 11 đã ban hành 08 hướng dẫn, 13 công văn trả lời thỉnh thị, 06 thông báo rút kinh nghiệm vượt chỉ tiêu 15%; qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện một số vi phạm, thiếu sót về nghiệp vụ của VKSND cấp dưới, từ đó ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính gửi VKSND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, đơn vị đã xây dựng đề án giải quyết việc án chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm; góp ý dự thảo Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn cề công tác cán bộ, công tác nghiệp vụ,... của Ngành; góp ý bổ sung, sửa đổi hệ thống biểu mẫu sổ nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn toàn Ngành về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; thông báo rút kinh nghiệm công tác ban hành kiến nghị, kháng nghị trong ngành KSND và báo cáo 03 năm thực hiện Luật Tổ chức VKSND về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 11

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cao và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cao của Cơ quan thi hành án dân sự, Vụ 11 đã tiếp nhận 408 đơn/408 việc; yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự cung cấp 09 hồ sơ Thi hành án dân sự có khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài để kiểm sát theo thẩm quyền; đã ban hành 08 kết luận, hiện còn 01 hồ sơ đang giải quyết; tích cực, chủ động nghiên cứu và có báo cáo đề xuất kiểm sát đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp để kịp thời có hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2019. 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, cần tập trung kiểm sát và hướng dẫn chỉ đạo toàn Ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản cho Nhà nước (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế); tăng cường công tác trực tiếp kiểm sát theo kế hoạch và chú trọng thực hiện kiểm sát theo vụ việc đột xuất; chủ động phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức Thi hành án dân sự hành chính để tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao, ban hành kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm trong khắc phục và phòng ngừa các vi phạm.Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2019. 

Kiểm sát việc quản lý, xử lý của Cơ quan THADS đối với tiền, tài sản, vật chứng được thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được chuyển cho Cơ quan THA; chú trọng đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính các cấp theo dõi, chỉ đạo.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt thành tích tốt trong năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, đơn vị phải đoàn kết hơn nữa, lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương, cấp dưới phải tận tụy, trung thành và trách nhiệm hơn với công việc được giao./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang