VKSQS khu vực 11 kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án treo tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1

28/04/2020 22:20

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 11 đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).

Đoàn kiểm sát do đồng chí Thượng úy Tống Văn Anh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 11 trưởng làm Trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn có các đồng chí Thượng tá Khương Văn Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và các đồng chí được giao nhiệm vụ trong việc quản lý giáo dục người chấp hành án tại đơn vị.

Đồng chí Thượng úy Tống Văn Anh, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường bắn Quốc gia khu vực 1 báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án treo tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan. Quá trình kiểm sát nhận thấy: Về cơ bản đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo theo đúng quy định tại Điều 85, 86 Luật Thi hành án hình sự như: Việc tiếp nhận sao lưu hồ sơ do cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến đảm bảo đúng quy định; hồ sơ đều thể hiện việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo; hàng tháng, quý nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục. Bên cạnh những ưu điểm trên, đây là lần đầu Trường bắn Quốc gia khu vực 1 có trường hợp quản lý giáo dục người chấp hành án tại đơn vị cũng như những hạn chế trong nắm bắt những quy định pháp luật do vậy không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc. Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của đơn vị trong việc ghi chép sổ sách và lưu trữ hồ sơ, đồng thời giải đáp những thắc mắc giúp đơn vị giải quyết được những khó khăn trong việc quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1) đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị phát huy những ưu điểm và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra để công tác thi hành án đạt hiệu quả, được lãnh đạo đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang