VKSND TP Hải Phòng: Tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ vụ án

13/07/2019 09:37

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động,… nhằm triển khai các nội dung số hóa hồ sơ vụ án đảm bảo việc số hóa hồ sơ vụ án trong toàn ngành được thực hiện thống nhất, đúng trình tự quy định.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ vụ án; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các Phòng nghiệp vụ 1, 2, 3, 7, 9, 10, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND quận, huyện; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Số hóa hồ sơ vụ án hình sự là một nhiệm vụ mới trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, quá trình thực hiện cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nên các đơn vị VKSND hai cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, Hội nghị đã thu hút 14 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu trong toàn ngành cũng như 20 ý kiến đề nghị giải đáp đã được gửi trước tới Ban tổ chức.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã nhấn mạnh: Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ vụ án ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong toàn ngành cũng như sự tích cực tham mưu của Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố trong việc triển khai số hóa hồ sơ vụ án. Đây là nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của VKSND tối cao cũng như toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng, đã được Viện trưởng VKSND tối cao quan tâm chỉ đạo sâu sắc, bởi vậy các đơn vị VKSND hai cấp ngành Kiểm sát tỉnh Hải Phòng phải nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả công tác này. Các đơn vị đề ra kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2019, mỗi đơn vị trong ngành tổ chức được 01 phiên tòa có sử dụng hồ sơ vụ án số hóa. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp cho các đơn vị trong quá trình thực hiện số hóa hồ sơ./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang