VKSND TP. Chí Linh kiến nghị tăng cường công tác giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng

18/03/2024 14:06

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, tình hình người thi hành án hình sự ngoài cộng đồng vi phạm nghĩa vụ chấp hành án trên địa bàn TP. Chí Linh có chiều hướng gia tăng. Viện trưởng VKSND TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ban hành kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Chí Linh chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, giáo dục đối với những người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng.

Qua công tác kiểm sát đối với những người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng, VKSND TP Chí Linh nhận thấy, năm 2022, tổng số người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng trên địa bàn TP Chí Linh là 186 người và không có bị án nào vi phạm nghĩa vụ chấp hành án. Tuy nhiên, đến năm 2023 số người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng là 180 người, giảm 06 người so với năm 2022 nhưng số người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng vi phạm nghĩa vụ chấp hành án là 03 người.

Ngoài nguyên nhân do ý thức chủ quan của những người chấp hành án thì còn có nguyên nhân do những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương như: UBND cấp xã, phường tuy đã chú trọng đến công tác quản lý, giám sát nhưng chưa thực sự hiệu quả; trách nhiệm của người được phân công quản lý, giám sát giáo dục chưa cao; việc phối hợp giữa UBND xã, phường, người được phân công giám sát giáo dục, các tổ chức xã hội và gia đình người chấp hành án trong việc giám sát giáo dục đối với người chấp hành án chưa đạt hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Từ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến người thi hành án hình sự ngoài cộng đồng vi phạm nghĩa vụ chấp hành án trong thời gian qua trên địa bàn TP Chí Linh, VKSND TP Chí Linh kiến nghị Chủ tịch UBND TP Chí Linh chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, giáo dục đối với những người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với công tác này; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và chấp hành nghiêm các quy định về Luật thi hành án hình sự, nhất là đối với người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục cũng như cảm hóa đối với những người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng, tạo điều kiện cho họ có hướng phấn đấu tốt, góp phần phòng ngừa họ thực hiện hành vi vi phạm mới.

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” bị cấp giám đốc thẩm huỷ bản án phúc thẩm

(Kiemsat.vn) - Ngày 27/01/2024, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” giữa nguyên đơn ông Đặng Văn A với bị đơn ông Vũ Văn B, Ủy ban thẩm phán đã hủy Bản án dân sự phúc thẩm, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm. VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thông báo để các VKSND tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang