VKSND tối cao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024

22/01/2024 13:41

(kiemsat.vn)
VKSND tối cao vừa ban hành Thông báo số 11/TB-VKSTC về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 nhằm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để bảo đảm tiến độ, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và chuẩn bị cho công chức, viên chức và người lao động trong Ngành đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 03 nhóm nhiệm vụ sau:

Hình ảnh minh họa.

Tổ chức triển khai công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, yêu cầu

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị ngay trước và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện kiểm sát cấp trên tập trung hướng dẫn thực hiện những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong Chỉ thị công tác năm 2024; chỉ đạo những biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2023 của Viện kiểm sát cấp dưới. Kết thúc tháng 02/2024, các đơn vị trong toàn Ngành chủ động tự kiểm tra, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao về kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị công tác năm 2024.

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ, việc thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ, việc thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Chỉ đạo Kiểm sát viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thời hạn tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử; nắm chắc các vụ việc, trường hợp bị tạm giữ, tạm giam sắp hết thời hạn, để chủ động giải quyết, tuyệt đối không để xảy ra những vi phạm tố tụng về thời hạn. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành.

Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp nắm tình hình, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không để phát sinh các vụ khiếu kiện đông người, các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự và xảy ra các "điểm nóng"; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Các cơ quan báo chí của Ngành tăng cường công tác tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và đối tượng phản động.

Tổ chức đón Tết, đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chế độ trực nghiệp vụ trong thời gian nghỉ Tết theo Quy định số 01/QyĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết. Phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên trực Tết đúng quy định của VKSND tối cao để chủ động và kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú ý bảo quản hồ sơ, tài liệu và công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí của Ngành. Bố trí, sắp xếp cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghỉ Tết Nguyên đán đúng quy định, chế độ, tổ chức các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định; gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nghiêm cấm uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, ngày trực.

Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang