VKSND tối cao trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp

06/09/2022 13:43

(kiemsat.vn)
Ngày 6/9/2022, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp các đơn vị thuộc VKSND tối cao. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao chủ trì và trao quyết định.

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 03 cán bộ giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp và 04 cán bộ giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

Các Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp mới được bổ nhiệm

Thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh tư pháp mới. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng đạt kết quả cao trong kỳ thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp vừa qua; đề nghị các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm thực hiện đúng lời tuyên thệ của Kiểm sát viên; đồng thời mong muốn với trọng trách mới, các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển./.

Chính phủ quyết nghị phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022

(Kiemsat.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022.

Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(Kiemsat.vn) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 Chương, 34 Điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang