VKSND tối cao tổ chức khảo sát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát tại TP. Cần Thơ.

17/09/2022 05:46

(kiemsat.vn)
Ngày 16/9/2022, tại trụ sở VKSND TP. Cần Thơ, VKSND tối cao đã tổ chức làm việc, khảo sát lấy ý kiến của thành ủy, các cơ quan, tổ chức có liên quan về vị trí, vai trò, chức năng của VKSND.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đồng chủ trì buổi làm việc, khảo sát nhằm làm rõ luận cứ thực tiễn để đề xuất tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Nội dung khảo sát tập trung vào đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của VKSND, trao đổi, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chức năng của VKSND ở địa phương; đánh giá chất lượng, uy tín, phẩm chất, đạo đức, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, Kiểm sát viên tại địa phương; địa vị pháp lí của Viện trưởng VKSND, mối quan hệ giữa VKSND với cấp ủy, chính quyền và cơ quan ban ngành ở địa phương… Đồng thời, đề xuất tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, cụ thể: Tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc quyết định truy tố vì lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lí vi phạm hành chính; tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, theo đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong tố tụng dân sự và trong tố tụng hành chính.

Ý kiến của đại biểu tham gia thảo luận cơ bản thống nhất cao với những nội dung khảo sát do VKSND tối cao chuẩn bị, đồng thời đánh giá cao vị trí, vai trò của VKSND, từ đó đề xuất tiếp tục tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong tình hình mới hiện nay.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, khảo sát, đồng chí  Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành của TP. Cần Thơ đã tích cực phối hợp với VKSND tối cao để tổ chức thành công buổi khảo sát.

Đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng khẳng định, những ý kiến thảo luận, đóng góp khách quan, sâu sát với tình hình thực tế tại buổi khảo sát chính là cơ sở cũng như tiền đề để Đoàn khảo sát tham mưu, đề xuất các nội dung về cải cách tư pháp của VKSND theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự buổi làm việc, khảo sát.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang