VKSND tối cao hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin

18/01/2018 09:10

(kiemsat.vn)
Ngày 08/1/2018, VKSND tối cao ban hành Công văn số 09/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin trong ngành KSND.

Năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm là  “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin toàn Ngành”,  VKSND tối cao (Cục 2) hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin như sau: 

Ảnh minh họa

Công tác thống kê

- Quán triệt lại để nắm chắc những hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu quy định tại phần II hướng dẫn biểu mẫu thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (biểu 1 đến biểu 26) và hướng dẫn biểu mẫu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (biểu 27) ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê, Công văn số 2649/VKSTC- C2 ngày 18/7/2017 “V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê” của VKSND tối cao và các hướng dẫn trong các thông báo rút kinh nghiệm công tác thống kê hàng tháng. Nếu thấy cần thiết thì tổ chức tập huấn lại cho các Phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát cấp huyện, tập trung vào những nội dung còn sai sót mà VKSND tối cao (Cục 2) đã rút kinh nghiệm.

- Bảo đảm sự thống nhất số liệu báo cáo thống kê gồm: Thống nhất số liệu thống kê của cùng 1 chỉ tiêu trong cùng 1 kỳ báo cáo giữa báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giữa các biểu mẫu thống kê có liên quan; thống nhất giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm; thống nhất giữa báo cáo thống kê và báo cáo tổng hợp; thống nhất giữa các bộ, ngành hữu quan đối với những chỉ tiêu liên quan (cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án…).

Cần đặc biệt chú ý đến các số liệu về tạm đình chỉ án hình sự; số liệu về tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự; số liệu thi hành án dân sự, số liệu giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động, hành chính, số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

- Khi nhận được Thông báo tình hình thực hiện thống kê của VKSND tối cao (Cục 2), các đơn vị có sai sót số liệu phải đính chính ngay. Số liệu sai sót kỳ thống kê nào phải được hiệu chỉnh ngay trong kỳ thống kê đó. Việc đính chính số liệu phải bằng văn bản (do Lãnh đạo Viện ký) đồng thời truyền, gửi lại dữ liệu về Cục 2 để kịp thời điều chỉnh. 

- Năm 2018 là năm triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 và các biểu mẫu, hướng dẫn thống kê hình sự liên ngành. Các đơn vị cần nắm chắc những điểm mới, những điểm sửa đổi trong Thông tư liên tịch, phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Công an cùng cấp trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu, đảm bảo số liệu tiếp ký là số liệu thống nhất giữa các ngành liên quan. 

- Từ ngày 01/01/2018, BLHS năm 2015 (sửa đổi năm 2017) và một số đạo luật về tư pháp có hiệu lực thi hành nhưng một số vụ án vẫn được xử lý theo quy định tại BLHS năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Vì vậy, khi thống kê các đơn vị cần kiểm tra kỹ để trách nhầm lẫn giữa các tội danh quy định tại 2 Bộ luật, đồng thời thống kê đầy đủ các tiêu chí mà các đạo luật mới đã quy định như việc áp dụng, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế, các biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt… (Những nội dung này đã được bổ sung vào các biểu mẫu thống kê).

- Đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Quyết định số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng VKSNDTC), do VKSNDTC đang sửa lại phần mềm theo BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên tạm thời các đơn vị chưa nhập dữ liệu. Khi sửa xong phần mềm, Cục 2 sẽ thông báo để các đơn vị nhập dữ liệu. 

- Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ…, đồng thời, căn cứ vào số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị. 

Công nghệ thông tin

- Viện kiểm sát các cấp tích cực, chủ động, để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào các hạng mục, tiêu chí còn yếu; bảo đảm các chỉ tiêu cơ bản sau đây: Bảo đảm 100% các đơn vị (kể cả các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh, các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp cao, các vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao), sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp; bảo đảm 100% các vụ án được cập nhật kịp thời vào phần mềm Hệ thống thông tin quản lý. 

- Phần mềm quản lý phiếu xét xử sơ thẩm sẽ được điều chỉnh theo các đạo luật mới, dự kiến tháng 6/2018 VKSND tối cao sẽ đưa lên mạng Internet để các viện kiểm sát địa phương lấy về sử dụng.

- Bảo đảm 100% các đơn vị có hộp thư riêng không sử dụng các hộp thư miễn phí để trao đổi tài liệu chuyên môn.

- Từng bước trang bị phần mềm có bản quyền hệ điều hành, phần mềm diệt virus cho các máy tính.

Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm đã được trang bị. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; Bảo đảm tốc độ đường truyền theo qui định; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương để đầu tư cho công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đến các phòng xử án, xây dựng các phần mềm sổ thụ lý, sổ nghiệp vụ điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành… Khi xây dựng các phần mềm mới cần trao đổi với Cục 2 để bảo đảm những yêu cầu kĩ thuật, bảo mật… theo quy định và tránh trùng lặp với các dự án mà VKSND tối cao đã đầu tư.

Theo dự kiến, cuối tháng 3 đầu tháng 4/2018 Trung tâm tích hợp dữ liệu VKSNDTC sẽ tạm dừng hoạt động để chuyển về trụ sở mới (thời gian cụ thể Cục 2 sẽ thông báo sau). Viện kiểm sát địa phương cần chủ động để bố trí công việc cho phù hợp.


Tải hướng dẫn tại đây
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang