VKSND tối cao bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức

19/11/2018 17:34

(kiemsat.vn)
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao về công tác tuyển dụng công chức năm 2018, căn cứ Quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11/9/2018 của VKSND tối cao phê duyệt 339 chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong ngành KSND năm 2018, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng trường ĐHKS Hà Nội thực hiện một số nội dung.

Theo đó, ngày 16/11/2018, VKSND tối cao ban hành công văn số 5016/VKSNDTC-V15 về việc bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức:

Về đối tượng dự tuyển vào làm công chức ở các Viện kiểm sát địa phương bao gồm Cử nhân Luật của các cơ sở đào tạo khác và sinh viên tốt nghiệp ĐHKS Hà Nội khóa I, khóa II.

Về việc nhận hồ sơ dự tuyển

+ Các Viện kiểm sát địa phương đã thông báo tuyển dụng công chức năm 2018, nay tiếp tục thông báo bổ sung, thời gian nhận hồ sơ phải đảm bảo đủ 15 ngày kể từ ngày ra thông báo bổ sung. Thực hiện việc sơ tuyển để chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế tuyển dụng công chức VKSND để báo cáo VKSND tối cao phê duyệt trước khi thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển.

+ Các Viện kiểm sát địa phương chưa thông báo tuyển dụng công chức năm 2018, thì thực hiện việc thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Ảnh minh họa (Internet)

+ Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có trách nhiệm thông báo ngay đến sinh viên khóa I, khóa II Đại học Kiểm sát Hà Nội biết chủ trương của VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2018 theo công văn này để sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội chủ động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thi công chức năm 2018 tại VKSND tỉnh, thành phố theo nguyện vọng.

Về tổ chức thi tuyển, xét tuyển

+ Đối với các VKSND cấp tỉnh được phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng từ 05 biên chế trở lên và có số người đăng ký dự tuyển trên 10 người được thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức để chủ động thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo quy định tại Quy chế 494.

+ Đối với các VKSND cấp tỉnh không đủ điều kiện hoặc VKSND cấp tỉnh tuy đủ điều kiện thành lập Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức mà không tự tổ chức thi tuyển, xét tuyển được thì chủ động liên hệ với các Viện kiểm sát địa phương có Hội đồng thi tuyển, xét tuyển nằm trong khu vực (theo phụ lục đính kèm công văn này) để gửi thí sinh tham gia dự tuyển.

+ Các Viện kiểm sát địa phương không thực hiện theo điểm nêu trên thì báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao để tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Xem thêm >>>

VKSND Tp. Hà Nội tuyển dụng 18 công chức
TAND tối cao tuyển dụng chuyên viên Công nghệ thông tin
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang