VKSND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng

06/11/2018 16:34

(kiemsat.vn)
Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, đáng chú ý, Tổng Bí thư nhắc nhở: “Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít”.

Là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh Yên Bái đã biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã kịp thời triển khai, quán triệt, tổ chức nghiêm túc việc học tập các văn kiện của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư Trung ương, các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức học tập chuyên đề cụ thể; yêu cầu các chi bộ xây dựng học tập chuyên đề phù hợp với từng tập thể; các cá nhân xây dựng cam kết, chương trình, kế hoạch thực hiện, đặc biệt là chương trình hành động của người đứng đầu.

Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Để Nghị quyết, chỉ thị không còn trên giấy, từ thực tiễn, bằng những kinh nghiệm, Ban cán sự Đảng, Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái đã chọn một cách làm truyền thống là xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó, đề ra chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp cần làm ngay và phân công trách nhiệm thực hiện. Chương trình ấy chỉ đích danh ai làm việc gì, nhân lực ra sao, đơn vị nào, tập thể nào làm, làm đến bao giờ thì xong.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, Ban cán sự Đảng xây dựng Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020…

Trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, Ban cán sự Đảng ban hành Kế hoạch số 316-KH/BCS ngày 03/5/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí yêu cầu Đảng ủy, các chi bộ thuộc VKSND hai cấp triển khai nghiêm túc, lấy phòng ngừa là chính, tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị xã hội trong ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Đảng viên Phạm Thị Nguyệt thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tham gia Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức, quán triệt thực hiện, tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Yên Bái là hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh đưa nội dung Quy chế phối hợp vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị. 

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của ngành, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.Ban cán sự đảng VKSND tỉnh luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy về việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã cử Kiểm sát viên tham gia các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên và Văn Chấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia 2 Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham gia đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” tại Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh; chủ động, duy trì phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho Ban Nội chính Tỉnh ủy vê nội dung, tiến độ, quan điểm, kết quả xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và những vụ án phức tạp khác, án được dư luận xã hội quan tâm. Nội dung thông tin kịp thời, đầy đủ, giúp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy xử lý thông tin hiệu quả. 

Từ tháng 6/2015 đến nay, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã báo cáo bằng văn bản hoặc phối hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp nghe và có ý kiến chỉ đạo về chủ trương, đường lối xử lý đối với 09 vụ án hình sự như: Vụ Nguyễn Khắc Sơn, phạm tội “Tham ô”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ việc bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Vụ án Lý Xuân Dinh phạm tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Mỏ vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Vụ án “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức túi dụng” xảy ra tại Vietin Bank Yên Bái. Vụ án Trần Thị Hường phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm ỉợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vụ án “Giết người” xảy ra ngày 8/8/2016 tại tổ 23 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Báo cáo kết quả kiểm sát giải quyết đơn tố giác hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp tải sản xảy ra tại Khách sạn Khánh Hà, thuộc tả 36, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vào các ngày 15,17,18 tháng 4 năm 2016. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị điều tra, truy tố của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đối với Nguyễn Thị Ly về tội “Trộm cắp tài sản”. Vụ án Mai Xuân Toàn và đồng phạm phạm tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ’ xảy ra tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, có liên quan đến người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng còn thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, sơ, tổng kết và thông tin, báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác nội chính, cải cách tư pháp và cai nghiện ma túy tại các tỉnh phía Nam; phối hợp bằng hình thức cung cấp thông tin 2 lần/tháng để xây dựng bản tin về phòng, chống tham nhũng do Tỉnh ủy Yên Bái phát hành.

Để có được những kết quả trên, ngoài việc Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ, ngoài cử cán bộ đi học tập các lớp đào tạo chính trị, chuyên môn thì Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Yên Bái chú trọng đào tạo tại chỗ. Và một trong những biện pháp hiệu quả là luân chuyển, điều động tạo môi trường mới để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, nghiên cứu, đề ra các biện pháp quản lý, chỉ đạo có hiệu quả cán bộ lãnh đạo, quản lý qua thực tiễn công tác, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trong quy hoạch trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ nhằm tăng cường cán bộ cho những địa bàn khó khăn, lĩnh vực công tác nhiều việc; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; khuynh hướng cục bộ, khép kín của từng địa phương, đơn vị. Thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi ở mỗi cấp kiểm sát, cùng với việc thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý không là người địa phương và việc không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo với chính quyền xây dựng, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKS hai cấp tỉnh Yên Bái thực hiện. Quy định rõ những việc phải làm đối với bản thân, đối với đồng nghiệp, đối với nhân dân, với công việc, nhiệm vụ được giao... và còn quy định cụ thể những việc không được làm. Đồng thời, Đảng ủy VKSND tỉnh Yên Bái cũng lên kế hoạch dài hạn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể đối với tập thể, đối với cá nhân trong VKSND hai cấp tỉnh Yên Bái. 

Công đoàn VKSND tỉnh Yên Bái ủng hộ bà con xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải

Trong suốt những năm qua, hàng năm Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái và nhiều chi bộ trực thuộc như chi bộ Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9), chi bộ Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)… đều đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; nhiều đảng viên được Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương và khen thưởng. Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái đã 03 lần được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chọn là đơn vị điển hình được đi báo công ở Đá Chông, Pắc Pó... Trong 3 cuộc thi do cấp ủy cấp trên tổ chức như: Cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi; cuộc thi “Tìm hiểu và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ", cả 3 cuộc thi Đảng bộ đều được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen và đặc biệt, đảng viên Phạm Thị Nguyệt thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh đều đạt giải cao.

Có thể nói, những cách làm trên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh Yên Bái đã triển khai tốt các Nghị quyết của Đảng, thực sự đưa được Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào nhiệm vụ thực tế của đơn vị.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang