VKSND tỉnh Vĩnh Phúc: Hội nghị chuyên đề kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

27/05/2024 15:11

(kiemsat.vn)
Mới đây, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đến 9 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Nhàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Chánh văn phòng VKSND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo phòng, Kiểm sát viên, Chuyên viên thuộc Phòng 9, Phòng 10 VKSND tỉnh. Tại 09 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác nghiệp vụ.

Báo cáo chuyên đề tổng hợp, đánh giá đầy đủ kết quả kiểm sát giải quyết 42 vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất của VKSND hai cấp trong năm 2022 và năm 2023, trong đó nhiều vụ án Viện kiểm sát đã phát hiện được vi phạm của Toà án và ban hành kháng nghị phúc thẩm. Báo cáo đã hệ thống riêng 02 dạng quan hệ tranh chấp, từ đó nêu ra kinh nghiệm thực tiễn trong việc nhận diện đối với từng loại quan hệ tranh chấp, việc áp dụng pháp luật cụ thể trong từng thời kỳ, một số trường hợp lưu ý khi giải quyết. Đối với các vụ án Viện kiểm sát hai cấp phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị phúc thẩm đã tổng hợp từng dạng vi phạm, từ đó phân tích, đánh giá và đưa ra kinh nghiệm phát hiện cho từng dạng vi phạm cụ thể, dễ hiểu.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị ngoài nhất trí với những nội dung chuyên đề, cũng như những giải pháp thực hiện, các tập thể, cá nhân cũng đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận thực trạng kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự nói chung và các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng; nêu ra những khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm, biện pháp, kỹ năng phát hiện một số dạng vi phạm cụ thể đã được thảo luận, trao đổi.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Nhàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao Chuyên đề nghiệp vụ của Phòng 9, ghi nhận kết quả, công việc các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng chuyên đề. Chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, cho rằng đây là chuyên đề nghiệp vụ được tổng kết từ hoạt động thực tiễn, phản ánh được thực trạng kết quả công tác giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hai cấp, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới.

Việc xây dựng chuyên đề triển khai đến các cán bộ, Kiểm sát viên là hết sức cần thiết, giúp cho Kiểm sát viên đúc rút được kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ án dân sự nói chung và các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ các giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng, là phương pháp tự đào tạo, góp phần nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong ngành có tính tiết kiệm, lại đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Đặng Thanh Nhàn yêu cầu sau hội nghị này, Viện trưởng các VKSND các huyện, thành phố tổ chức in, đóng quyển toàn bộ Báo cáo chuyên đề và phụ lục kèm theo, cung cấp cho lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ làm công tác nghiệp vụ để tiếp tục nghiên cứu kỹ Chuyên đề của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng, Báo cáo này đã chỉ ra các dạng vi phạm, trong đó có một số dạng vi phạm mới và cách thức để nhận diện, phát hiện vi phạm mà các đơn vị có thể nghiên cứu, học tập, liên hệ với thực tiễn đơn vị, cá nhân để kịp thời phát hiện khi có những dạng vi phạm tương tự xảy ra trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ việc của Tòa án. Trên cơ sở những giải pháp, biện pháp công tác mà Báo cáo đã nêu, các đơn vị tiếp tục lựa chọn, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình, đặc điểm đơn vị mình để nâng cao số lượng, chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để có trao đổi thường xuyên giữa Viện kiểm sát cấp huyện và phòng nghiệp vụ. Phòng nghiệp vụ cần thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện để tháo gỡ kịp thời những khó khăn của các đơn vị cấp huyện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang