VKSND tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

05/04/2021 09:13

(kiemsat.vn)
Đây là trọng tâm công tác tuyên truyền được Đảng ủy VKSND tỉnh Tuyên Quang quán triệt tại Hội nghị công tác thông tin, tuyên truyền tháng 3/2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền; yêu cầu Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc phải có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ đã được thông tin những nội dung cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Thông tin về việc việc chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19...

Đồng chí Đinh Quốc Hưng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt về những định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Về trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đinh Quốc Hưng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh,  Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền đã yêu cầu mở chuyên mục trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh để tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời định hướng các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước

(Kiemsat.vn) - Sáng 5/4, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(Kiemsat.vn) - Sáng 5/4, sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức và có bài phát biểu trước Quốc hội và Nhân dân. Kiểm sát online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang