VKSND tỉnh Thái Nguyên chăm lo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

13/11/2019 17:16

(kiemsat.vn)
Trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại tòa

Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chọn, cử những cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các lớp đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo thì Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKS tỉnh luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm; thường xuyên, tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực của công chức, cụ thể bằng nhiều giải pháp như:

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Cuộc thi đã tạo được tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức từ đó triển khai áp dụng các quy định của pháp luật hình sự, dân sự vào thực tiễn đạt hiểu quả cao; lan tỏa đến mọi người hiểu được trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế XHCN. Đặc biệt, thông qua cuộc thi nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm”.

 

VKSND tỉnh phối hợp với Học viện cảnh sát Hà Nội tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về hỏi cung bị can cho 105 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên. Qua đó, giúp cán bộ, Kiểm sát viên tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng của khâu công tác hỏi cung bị can để làm tốt hơn nữa trong công tác thực hành quyền công tác, kiểm sát điều tra án hình sự.

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ VKSND tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức cho Kiểm sát viên, công chức và người lao động của Viện kiểm sát tỉnh và 14 Cán bộ, Chuyên viên, công chức và người lao động của Sở ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 4 với mục đích thông qua lớp học này, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức và người lao động.

Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính tại VKSND tỉnh Thái Nguyên cho 109 đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên.

 

Thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”, VKSND và TAND tỉnh Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. Căn cứ Quy chế liên ngành của cấp tỉnh, 9/9 đơn vị Viện kiểm sát và TAND cấp huyện đã ký Kế hoạch thực hiện Quy chế về phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp tổ chức xét xử 1.005 phiên tòa (từ năm 2016 đến nay) rút kinh nghiệm về lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính (trong đó có 74 phiên tòa do Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp trực tiếp thực hành quyền công tố).

Kết quả hiện nay VKSND tỉnh Thái Nguyên có 33 đồng chí có trình độ Thạc sỹ Luật (đạt 16%); 01 đồng chí có trình độ thạc sỹ Kinh tế: (đạt 0,5%); 155 đồng chí có trình độ cử nhân Luật (đạt 75%); 08 đồng chí có trình độ đại học khác (đạt 4,3%); 01 đồng chí có trình độ cao đẳng (đạt 0,53%); 08 đồng chí có trình độ trung cấp (đạt 4,8%). Có 26 đồng chí có trình độ Cử nhân và Cao cấp lý luận chính trị; 85 đồng chí có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị.

Việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên trong những năm qua cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên đã có nhiều thay đổi, nhận thức ngày càng nâng cao, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, có trách nhiệm, bản lĩnh và nêu cao lương tâm nghề nghiệp có bản lĩnh vượt khó, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, với các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý.

 

Đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực trong học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách tư pháp đến cán bộ, công chức để từ đó cán bộ, công chức ngày càng nhận thức đúng vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát trong quá trình thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng được 16 Chuyên đề và tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Viện kiểm sát hai cấp như: Nâng cao chất lượng công tác hỏi cung bị can của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra vụ án hình sự; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng công tác giải quyết án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; kiểm sát việc thu giữ, mở niêm phong vật chứng là thư tín, điện tín; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế,… Nội dung các chuyên đề đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những quy định mới của Luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật vào thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng công tác./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang