VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức quán triệt các văn bản của Ban cán sự đảng VKSND tối cao

11/06/2024 09:38

(kiemsat.vn)
Ngày 10/6/2024, VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của VKSND, ban hành kèm theo Quyết định số 18-QĐ/BCSĐ ngày 15/5/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Kế hoạch số 37-KH/BCSĐ ngày 24/5/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đồng chí Tôn Thiện Phương, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh Nghệ An đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện. Đồng chí Tôn Thiện Phương, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An chủ trị hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Thông, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Nghệ An đã trình bày những nội dung chính, cần lưu ý của Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã quán triệt và nhấn mạnh, đối với Quy định việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của VKSND, yêu cầu các đồng chí thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của quy định trên phải nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc; đồng thời, toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phải thực hiện tốt, nghiêm túc các quy định tại Kế hoạch số 37-KH/BCSĐ và Chỉ thị số 30-CT/TW; phải có bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; không nói, không viết, không phát ngôn, không tuyên truyền những nội dung không chính xác, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 01/8/2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 09/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang