Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại VKSND tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

07/06/2024 16:48

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao do đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại VKSND tỉnh Ninh Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao làm việc tại VKSND tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-VKSTC ngày 28/3/2024 về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 của VKSND tối cao. Trong 02 ngày (03 và 05/6/2024) Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao do đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Vụ trưởng làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra số 86/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao và tiến hành công tác kiểm tra tại thi đua, khen thưởng tại VKSND tỉnh Ninh Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Đồng chí Lê Đức Sơn, Phó Vụ trưởng làm Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những ưu điểm và sự nỗ lực, vượt khó của hai đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; mặc dù cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có biên chế ít, làm việc kiêm nhiệm nhưng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo VKSND hai cấp phải hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Chỉ thị công tác của VKSND tối cao, kế hoạch công tác của VKSND tỉnh.

Bên cạnh mặt tích cực, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng về hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ sáng kiến cơ sở và sáng kiến cơ sở đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong ngành Kiểm sát nhân dân, trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu về điều kiện đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

VKSND tỉnh Bình Thuận báo cáo công tác thi đua, khen thưởng với Đoàn kiểm tra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang