Thể lệ gửi bài viết đăng Tạp chí Kiểm sát

07/06/2024 14:20

1. Các yêu cầu về nội dung

- Đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Kiểm sát: Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; trao đổi nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và không vi phạm điều cấm của pháp luật.

- Bài viết gửi cho Tạp chí Kiểm sát là bài chưa từng công bố trên các báo, tạp chí khác và không đồng thời gửi đăng các cơ quan báo chí, xuất bản khác. Sau khi gửi bài, nếu muốn rút lại bài hoặc chuyển bài viết sang các báo, tạp chí khác, tác giả phải thông báo cho Tạp chí biết. Tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, các thông tin, tư liệu, số liệu của bài viết và cam kết không vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Bài viết phải có tính mới so với các công trình khoa học đã công bố; có cơ cấu nội dung hoàn chỉnh.

- Tên bài cần khái quát được vấn đề, góc độ tiếp cận, nội dung trọng tâm của bài viết.

- Phần tóm tắt nêu rõ mục đích nghiên cứu, nội dung, ý nghĩa và kết quả nghiên cứu; tóm lược vấn đề trọng tâm hoặc nêu tính mới của bài viết; nêu ra ít nhất 03 từ khóa liên quan đến nội dung bài. Phần nội dung phải có đủ các phần: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận (nếu cần thiết).

2. Yêu cầu về hình thức

- Tên bài, tóm tắt bài viết và từ khóa: Khuyến khích dịch sang tiếng Anh.

- Tài liệu tham khảo và cách thức trích dẫn: Đối với các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài viết phải đảm bảo độ tin cậy, khoa học, chính xác. Các tài liệu tham khảo và các trích dẫn, chú thích được để ở cuối bài viết và đánh theo số thứ tự (1), (2), (3)...

- Chữ viết tắt khi xuất hiện lần đầu trong bài viết phải được viết đầy đủ và liền sau đó đặt ký hiệu viết tắt của chữ đó trong ngoặc đơn. Không được viết tắt trong tên bài viết, các mục, tiểu mục; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong bài.

- Các thuật ngữ tiếng nước ngoài sử dụng trong bài viết cần trích dẫn nguyên văn (không phiên âm sang tiếng Việt), kèm theo phần dịch sang tiếng Việt (trừ trường hợp không có thuật ngữ được dịch tương ứng).

- Đối với tài liệu là các bài đăng trên tạp chí cần ghi rõ nguồn tài liệu theo thứ tự sau: Tên tác giả, tên bài viết (in nghiêng), tên tạp chí, số xuất bản, năm xuất bản, số trang trong tạp chí được trích dẫn. Tài liệu là sách: Họ tên tác giả, Tên sách, Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn. Đối với tài liệu trên website cần ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo theo thứ tự sau: Tên tác giả, (năm công bố), tên bài viết (nghiêng), địa chỉ truy cập, ngày tháng năm truy cập.

- Bài viết được đánh máy vi tính, định dạng khổ giấy A4, lề trên và lề dưới 3.1cm, lề phải và lề trái là 2.8cm, sử dụng bộ gõ Unicode, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 lines, cách đoạn 6 pt, lùi đầu dòng 1cm. Mỗi bài gửi cho Tạp chí có độ dài tối đa là 15 trang.

- Bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, cần đánh số thứ tự: 1., 2.; 1.1.; 1.2.; 1.1.1.; 1.1.2.;... Tên tiểu mục không viết in hoa.

- Bài gửi Tạp chí cần ghi rõ tên tác giả (đồng tác giả), chức danh khoa học, học vị (nếu có), cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế cá nhân (nếu có), email, số tài khoản (nếu có) để thuận tiện cho Tạp chí trong việc liên lạc, trao đổi thông tin với tác giả cũng như trong việc chi trả nhuận bút.

Đề nghị các tác giả gửi bài cho Tạp chí Kiểm sát đến hộp thư: banbientap@kiemsat.vn.

Tác giả có bài viết đăng trên tạp chí Kiểm sát được trả nhuận bút theo quy định và được biếu 01 cuốn tạp chí có bài viết của tác giả.    

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang