VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát 

13/02/2023 21:20

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 13/02/2023, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND tỉnh, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An; cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Nghệ An. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An có các đồng chí lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương đã trực tiếp quán triệt đến các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An toàn văn nội dung Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao. Nội dung Quy tắc gồm có 03 Chương, 10 Điều, trong đó quy định rõ những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: “tính Công minh”, “tính Chính trực”, “tính Khách quan”, “tính Thận trọng” và “tính Khiêm tốn”; điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ. Đồng thời là cơ sở để cán bộ Kiểm sát tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tạo nền nếp, tác phong, hành vi ứng xử trong xử lý công việc, góp phần xây dựng môi trường công vụ văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.

Đồng chí Tôn Thiện Phương yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo VKSND cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An thực hiện việc phổ biến, quán triệt nội dung Quy tắc đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để góp phần phát huy hiệu quả của Quy tắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quy tắc một cách nghiêm minh, tránh việc thực hiện hời hợt; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Quy tắc để trở thành tấm gương về đạo đức, kỷ luật, liêm chính trong đơn vị.

Liên ngành VKSND huyện Bình Giang tăng cường công tác phối hợp, tập trung xử lý nghiêm các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

(Kiemsat.vn) - Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện Bình Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022 và triển khai công tác phối hợp năm 2023.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang