VKSND tỉnh Khánh Hòa: Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành

12/11/2018 10:22

(kiemsat.vn)
Tăng cường áp dụng công nghệ vào hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân sẽ là đòn bẩy quan trọng để “nhanh hơn, hiện đại hơn và hiệu quả hơn” trong quá trình thực hiện chỉ đạo, điều hành và triển khai, thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm sát.

Công nghệ thông tin đã được các nước trên thế giới ứng dụng từ lâu đời, riêng ở nước ta khái niệm công nghệ thông tin được quy định trong Nghị quyết số 49/CP ngày 04/8/1993 của Chính phủ: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội".

Những năm gần đây, Lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đến cán bộ, công chức trong hai cấp kiểm sát ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị.

Hiện tại, hệ thống mạng LAN tại cơ quan VKSND tỉnh Khánh Hòa gồm 02 máy chủ (01 máy chủ web và 01 máy chủ mail) với hơn 100 nút mạng kết nối internet, hệ thống mạng không dây (wifi). Việc lắp đặt mạng LAN hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2003, đơn vị đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, đã được tham gia các khóa đào tạo quản trị mạng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức để quản lý hệ thống. Lãnh đạo viện cũng đã tổ chức các khóa đào tạo cơ bản về tin học văn phòng, các lớp tập huấn về sử dụng internet, mạng LAN cho cán bộ, kiểm sát viên của hai cấp kiểm sát.

Đến nay hầu hết cán bộ, Kiểm sát viên đều đã thành thạo việc soạn thảo văn bản, truy cập Internet để tra cứu, cập nhật, khai thác thông tin phục vụ công tác; gửi, nhận, duyệt, chỉnh sửa văn bản, sử dụng máy scan quét gửi văn bản đến các đơn vị trong ngành. Đặc biệt, phát huy có hiệu quả việc sử dụng máy in dùng chung qua hệ thống mạng LAN để in ấn tài liệu, tiết kiệm được rất nhiều chi phí, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh tin học hóa hành chính theo xu hướng đổi mới hiện nay. Việc sữa chữa, cài đặt phần mềm thống kê tại các đơn vị được tiến hành truy cập từ xa một cách hiệu quả, dễ dàng, do đó khoảng cách địa lý giữa cấp tỉnh với các đơn vị cấp huyện được rút ngắn nhờ có sự kết nối ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với các VKSND huyện, thành phố cũng được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hệ thống mạng, sử dụng mạng LAN cho việc trao đổi thông tin trong nội bộ đơn vị. Mặc dù chưa có biên chế cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở cấp huyện, nhưng trong quá trình sử dụng hầu hết các đơn vị tự đào tạo về chuyên môn sử dụng mạng máy tính để đảm bảo đường truyền của đơn vị luôn ổn định, thông suốt và phát huy có hiệu quả việc khai thác, trao đổi thông tin.

Trên cơ sở sáng kiến cải tiến trong việc khai thác ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin của cán bộ phòng TKTP & CNTT, năm 2012 ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã đưa vào triển khai thực hiện và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử nội bộ ngành để trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát. Cơ sở dữ liệu của hệ thống này được lưu tại máy chủ cơ quan VKSND tỉnh, do đó việc lưu trữ và xử lý dữ liệu luôn đảm bảo nhanh và thuận tiện.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng mạng và hệ thống thư điện tử nội bộ của ngành trong việc khai thác thông tin, gửi, nhận, chỉnh sửa, duyệt văn bản tại các đơn vị. Việc quy định hệ thống báo cáo phải thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ đã giảm dần lượng báo cáo theo đường công văn, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát được nhanh chóng, thuận tiện.

Việc sử dụng các phần mềm thống kê được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành được thực hiện kịp thời, chính xác hơn trước. VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phát huy có hiệu quả việc khai thác số liệu thống kê để xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề. Do đó chất lượng công tác thống kê của đơn vị ngày càng được nâng cao. Một số phần mềm khác như phần mềm quản lý án hình sự, dân sự, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý công văn E_office… cũng được đơn vị đưa vào triển khai thực hiện. Đặc biệt, nhiều cán bộ, kiểm sát viên trong ngành đã khai thác sử dụng phần mềm excel để xây dựng file thụ lý án hình sự, dân sự, tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự,… theo dõi, quản lý số liệu phục vụ công tác kiểm sát và xây dựng thống kê, báo cáo các khâu công tác nghiệp vụ.

Năm 2013 VKSND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện có hiệu quả hội nghị truyền hình trực tuyến giữa điểm cầu của VKSND tối cao với VKS các tỉnh, thành phố và đến VKS cấp huyện. Với thành công của hệ thống hội nghị trực tuyến đã phục vụ được nhiều cuộc họp, triển khai hội nghị tập huấn được nhanh chóng, kịp thời đến tất cả cán bộ công chức trong toàn ngành.

Năm 2017, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư trang bị hệ thống camera giám sát, góp phần đảm bảo an ninh 24/24h cho đơn vị, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật nội vụ, giám sát việc chấp hành giờ giấc lao động của cán bộ trong đơn vị.

Hơn 10 năm đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong ngành, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả nhất định, việc tăng cường áp dụng công nghệ vào hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân sẽ là đòn bẩy quan trọng để “nhanh hơn, hiện đại hơn và hiệu quả hơn” trong quá trình thực hiện chỉ đạo, điều hành và triển khai, thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm sát.

   Xem thêm >>>

VKSND tỉnh Nghệ An: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Từng bước chuyển mình, đổi thay bằng ứng dụng công nghệ thông tin
                                                               

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang