VKSND tỉnh Đắk Nông tiếp tục tập trung làm tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

08/01/2023 07:29

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cùng các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo VKSND cấp huyện và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các phòng trực thuộc VKSND tỉnh Đắk Nông.

Trong năm 2022, Ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực công tác. VKSND hai cấp tỉnh Đắk Nông đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực công tác. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực, kiểm sát chặt chẽ, phát hiện nhiều vi phạm pháp luật để kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm trong hoạt động tư pháp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế, giữ vững an ninh, chính trị, trât tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông khẳng định những kết quả đạt được của VKSND hai cấp trong thực hiện nhiệm vụ 2022. Bên cạnh đó yêu cầu trong năm 2023 VKND hai cấp tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của Ngành về công tác tư pháp, bảo đảm an ninh, trật tự, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND tỉnh Đắk Nông nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022.

Đặc biệt chú trọng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên; trong đó coi trọng công tác đào tạo, chú trọng công tác tự đào tạo thông qua các hội nghị tập huấn; tăng cường đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc và phân công cấp trên, người có kinh nghiệm kèm cặp, góp ý cấp dưới và người chưa nhiều kinh nghiệm cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và tính nêu gương.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tập trung làm tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt.

Tăng cường vài trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật. Thực hiện kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện tổng hợp vi phạm kiên quyết ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; giảm thiểu các bản án, quyết định bị cấp trên hủy, sửa có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tăng cường kiểm sát đột xuất tại các cơ sở giam, giữ; kiểm sát chặt chẽ việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc thi hành án, cưỡng chế thi hành án, hoạt động đấu giá, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chú trọng kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát đã ban hành các năm trước.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang