Hiệu quả công việc chính là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân

07/01/2023 08:00

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao, tổ chức ngày 06/01/2023.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận và biểu dương kết quả công tác Vụ 15 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022, những kết quả nổi bật đó đã góp phần vào thành tích chung của cơ quan VKSND tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân.

Năm 2022, Vụ 15 VKSND tối cao đã bám sát chương trình, yêu cầu công tác cán bộ, tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Chủ động tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định quan trọng về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị nhất là các đơn vị mũi nhọn, chủ chốt; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Cụ thể, Vụ 15 VKSND tối cao đã tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành 33 nghị quyết, 64 thông báo, 81 công văn và các văn bản hiệp y để lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý của VKSND các cấp. Đây là những Nghị quyết quan trọng, đánh giá thực chất những kết quả đạt được từ các chủ trương đúng đắn trong công tác cán bộ của Ngành thời gian qua, đồng thời tiếp tục có chủ trương, biện pháp mới trong công tác cán bộ nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Ngành và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng Báo cáo trình Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, được Bộ Chính trị quyết định cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện ổn định biên chế giai đoạn 2022 - 2026. Công tác xây dựng thể chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ đã tạo căn cứ pháp lý để các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt việc tham mưu phân bổ biên chế và tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức đảm bảo bổ sung biên chế cho các đơn vị hoạt động. Tăng cường công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác để phát huy năng lực kinh nghiệm của cán bộ, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức các kỳ thi tuyển chức danh tư pháp chặt chẽ, công khai, lựa chọn bổ nhiệm những người trúng tuyển đảm bảo đủ kiều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng công tác tự học, tự đào tạo, đào tạo thông qua phân công công việc, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ để đào tạo toàn diện; chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong Ngành xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như các yêu cầu về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2023, Vụ 15 VKSND tối cao tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, thể chế kịp thời, cụ thể các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành; tiếp tục tham mưu kiện toàn lãnh đạo, quản lý một số đơn vị, VKSND các cấp; lựa chọn và đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp kiểm sát có phẩm chất đạo đức, năng lực, bản lĩnh, nhất là người đứng đầu các đơn vị mũi nhọn trong công tác của Ngành; tiếp tục tham mưu thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, để ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực; tổ chức thi tuyển dụng công chức, thi tuyển các chức danh tư pháp, thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tích cực triển khai thực hiện có hiệu phần mềm quản lý nhân sự, các chương trình, đề án về công nghệ thông tin của Ngành...

Nhấn mạnh nội dung, “Hiệu quả công việc chính là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ”, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, thời gian tới Vụ 15 VKSND tối cao cần làm tốt công tác đào tạo, đánh giá cán bộ, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện, thử thách nhằm đào tạo cán bộ một cách toàn diện theo hướng “một người biết nhiều việc, chuyên sâu một, hai việc”, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực công tác quan trọng, nhạy cảm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 15 VKSND tối cao bám sát, thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan, của đơn vị trong năm 2023; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp việc Ban cán sự đảng VKSND tối cao; quan tâm sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, thể chế kịp thời, cụ thể các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành.

Bên cạnh đó, cần xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường phối hợp công tác kiểm tra và thanh tra nhằm đánh giá, bảo vệ cán bộ đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác tổ chức cán bộ; cán bộ, công chức trong đơn vị cần nắm vững các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ để tham mưu triển khai trong Ngành, nhất là những quy định, quy chế mới.

Mặt khác, với phương châm “Liêm chính, vượt khó, bản lĩnh, chuyên nghiệp”, Vụ 15 VKSND tối cao cần làm tốt các công tác xây dựng thể chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; công tác quy hoạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái; công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; về chính sách cán bộ, tinh giản biên chế; công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản quản lý nhân sự; các chương trình, đề án về công nghệ thông tin của Ngành.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, năm 2023 và thời gian tới, Vụ 15 VKSND tối cao sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích nổi bật hơn, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 04/1/2023, VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKND tối cao dự và chủ trì.

Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 triển khai công tác Kiểm sát Quân sự

(Kiemsat.vn) - Ngày 5/1, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 triển khai công tác Kiểm sát quân sự, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu V dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang