VKSND tỉnh Bắc Giang thông báo Thi tuyển công chức năm 2016

05/10/2016 04:20

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang năm 2016, cụ thể như sau: I. Số lượng cần tuyển: Công chức làm nghiệp vụ kiểm sát 04. Công chức làm nghiệp vụ kế toán 01. II. Điều kiện và tiêu […]

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang năm 2016, cụ thể như sau:

I. Số lượng cần tuyển:

Công chức làm nghiệp vụ kiểm sát 04. Công chức làm nghiệp vụ kế toán 01.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung

– Là công dân Việt Nam; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt; không nói ngọng, nói lắp, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.

– Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi;

– Về chiều cao: từ 1,65m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;

– Về cân nặng: từ 55 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;

– Về lịch sử chính trị hiện tại của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

2. Điều kiện riêng

a. Đối với thí sinh dự tuyển ngạch nghiệp vụ kiểm sát.

– Là nam giới, đã tốt nghiệp Cử nhân luật hệ chính quy, xếp loại trung bình khá trở lên do các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Viện Đại học mở Hà Nội (kể cả người đã có bằng thạc sỹ).

b. Đối với thí sinh dự thi ngạch nghiệp vụ kế toán

– Đã tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán, hệ chính quy, xếp loại khá trở lên của Học Viện tài chính.

III. Ưu tiên trong tuyển dụng

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong;đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao độngngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

2. Bản lý lịch tự khai (theo mẫu) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan (Bằng cử nhân luật, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…);

6. Các giấy tờ thuộc diện ưu tiên theo quy định (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. 3 phong bì có dán tem ghi rõ tên và địa chỉ người nhận.

* Lưu ý: Các bản sao giấy tờ, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

IV. Môn thi

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký. Sau khi sơ tuyển, thí sinh đủ điều kiện phải dự thi 4 môn theo quy định gồm:

1. Môn điều kiện: Ngoại ngữ thi tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc, tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B, thi viết, thời gian thi 90 phút; Tin học văn phòng, thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút.

2. Môn kiến thức chung (thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng…), thời gian thi 180 phútvà môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển), thời gian thi viết 180 phút, thi trắc nghiệm 45 phút.

Thời gian, địa điểm tổ chức sơ tuyển và thi tuyển sẽ thông báo sau.

V. Điều kiện miễn môn thi

1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp mà phù hợp với nơi đăng ký tuyển dụng.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là môn tin học và người đăng ký dự tuyển công chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI.Cách tính điểm

1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Điểm các môn thi được tính như sau:

a) Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

c) Môn ngoại ngữ, môn tin học: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 9 Quy chế này.

VII. Xác định người trúng tuyển

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các bài thi theo quy định;

b) Mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên;

c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức xem xét, quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thì không được bảo lưu kết quả thi tuyển lần sau.

VIII. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 29/9/2016 đến ngày 28/10/2016.

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ – Viện KSND tỉnh Bắc Giang. Số 65- đường Nguyễn Văn Cừ – P. Ngô Quyền- TP Bắc Giang – Bắc Giang. Điện thoại liên hệ: 02403.854.742. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

* Ghi chú: Khi nộp hồ sơ, mỗi thí sinh phải nộp lệ phí là 260.000đ (theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV).

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang