VKSND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên: Kiến nghị phòng ngừa VPPL về xử phạt vi phạm hành chính

11/12/2018 09:09

(kiemsat.vn)
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, VKSND thị xã Phổ Yên nhận thấy có một số vụ, việc, cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian vừa qua, VKSND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên qua công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nhận thấy có một số vụ, việc, cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính như: Không giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt để thi hành; ra Quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền… dẫn tới khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý hình sự trong trường hợp người đó tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật mà Điều luật trong Bộ luật hình sự có quy định dấu hiệu đã bị xử phạt vi phạm hành chính là yếu tố định tội. 

Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, để đảm bảo việc ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có thể được sử dụng làm căn cứ xác định là yếu tố định tội trong trường hợp Điều luật của Bộ luật Hình sự có quy định. Viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên đã ban hành Bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật số 04 ngày 07/11/2018, kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành Chỉ thị số 12 ngày 14/11/2018, về việc “Chấn chỉnh tình trạng chấp hành pháp luật về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Phổ Yên".

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang