VKSND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng

26/10/2019 11:25

(kiemsat.vn)
VKSND huyện Vĩnh Thạnh quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ, đấu tranh và xử lý kịp thời tội phạm tham nhũng phát sinh trên địa bàn huyện, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Ngành, VKSND huyện Vĩnh Thạnh trong những năm qua luôn không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện chỉ đạo của VKSND cấp trên, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt quy định về phòng chống tham nhũng gắn với việc triển khai thi hành các đạo luật mới, nhiệm vụ chính trị của Ngành; nâng cao nhận thức đối với công chức đơn vị, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng.

Buổi làm việc của tập thể VKSND huyện Vĩnh Thạnh

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, trước hết trong nội bộ đơn vị không để xảy ra tham nhũng. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là nội dung của Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Qua đó, giúp toàn thể Kiểm sát viên, công chức, người lao động nắm vững chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là các quy định về công khai trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ. Việc công khai luôn đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định. 

Đồng thời chi bộ, lãnh đạo VKSND huyện Vĩnh Thạch luôn quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí; luôn nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị, cũng như quy chế phối hợp liên ngành để phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành; nâng cao chất lượng phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hình sự; duy trì nghiêm túc và nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Để thực hiện tốt quá trình công tác, đơn vị đã tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong công tác giải quyết nguồn tin tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; lãnh đạo đơn vị luôn đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động nghiệp vụ theo hướng bố trí, phân công Kiểm sát viên có đủ bản lĩnh và năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát các vụ án tham nhũng ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết tin báo. 

Bên cạnh đó, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm sát điều tra, phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên, bám sát việc giải quyết vụ án ngay từ đầu; chủ động yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu điều tra, tham gia hoạt động điều tra để nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp, đánh giá tài liệu, chứng cứ một cách khách quan, toàn diện. Hàng tuần hoặc đột xuất, lãnh đạo đơn vị yêu cầu Kiểm sát viên rà soát, báo cáo tiến độ giải quyết của vụ án được giao, từ đó đánh giá kết quả công tác và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.

Tập thể  VKSND huyện Vĩnh Thạnh

Với những biện pháp cụ thể như vậy nên trong suốt thời gian qua nội bộ đơn vị không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; đơn vị được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”. Kế thừa những kết quả đạt được, đơn vị sẽ phát huy, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với mọi tội phạm, góp phần ổn định chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Người Đảng viên “Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc” của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên

(Kiemsat.vn) - Gần 30 năm công tác trong ngành Kiểm sát, trong đó có hơn 20 năm tuổi Đảng, ở cương vị công tác nào đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ, đảng viên khi được hỏi đều cho rằng “Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân là tấm gương tiêu biểu cho lớp cán bộ năng động, tri thức và nhiệt huyết của ngành Kiểm sát Thái Nguyên”...

Những chiến sĩ bảo vệ công lý mang sắc áo thiên thanh

(Kiemsat.vn) - Đây là những mẩu chuyện về quá trình đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản (gỗ) trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên của các cơ quan chức năng, trong đó thể hiện vai trò nổi bật của Viện kiểm sát nhân dân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang