VKSND huyện Sốp Cộp (Sơn La) kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

15/03/2024 16:00

(kiemsat.vn)
Thời gian qua, tình hình vi phạm tội phạm trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sốp Cộp diễn biến phức tạp; trong đó vi phạm, tội phạm về khai thác lâm sản trái phép gia tăng. Từ thực tế đó, Viện trưởng VKSND huyện Sốp Cộp đã ban hành kiến nghị đối với Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sốp Cộp nhằm phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong thời gian từ 01/12/2023 đến 10/3/2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố 07 vụ, 19 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng (tăng 07 vụ 19 bị can so với năm 2023), thu giữ 50m3 gỗ tròn (có tên địa phương là Giang lón “Si đá”) bị khai thác chủ yếu trong khu rừng đặc dụng Sốp Cộp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sinh thái, cũng như việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Những khúc cây bị khai thác nằm dọc khe suối.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra cho thấy: Phần lớn diện tích rừng đặc dụng Sốp Cộp có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, giao thông khó khăn nên các đối tượng thường xuyên lợi dụng để vào rừng khai thác lâm sản; đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật...

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân trong vùng, nhất là đồng bào sống ven rừng chưa thường xuyên, còn hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao; cơ quan chức năng chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách còn mỏng, địa bàn quản ý rộng… nên hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng của các lực lượng chức năng chưa cao.

Hành vi trên đã gây thiệt hại đến nguồn tài nguyên rừng, nhất là đối với rừng đặc dụng; ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và gây dư luận xấu trong nhân dân. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về môi trường cũng như công tác quản lý, bảo vệ rừng, Viện trưởng VKSND huyện Sốp Cộp đã ban hành kiến nghị yêu cầu đồng chí Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sốp Cộp tăng cường một số biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Kết luận số 61- KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư; các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của ngành, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ hai, tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các trường học trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm; tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế, giảm thiểu tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn quản lý.

Thứ ba, tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an và các cơ quan khác trên địa bàn có liên quan để nắm tình hình và đấu tranh phòng, chống các vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Thứ tư, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên để phát hiện xử lý kịp thời các vụ, việc vi phạm lâm luật trên địa bàn được giao quản lý.

Kiến nghị trên của VKSND huyện Sốp Cộp đã được Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sốp Cộp tiếp thu và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng trong thời gian tới.                                                        

Từ 01/5/2024: Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang