Từ 01/5/2024: Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước

14/03/2024 17:06

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024, quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo đó, tiêu chuẩn chung về trình độ đối với công chức lãnh đạo, quản lý như sau:

1. Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Về lý luận chính trị:

- Có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại các điểm a, b, c khoản 1; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh còn lại tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và các chức vụ, chức danh tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

3. Về quản lý nhà nước:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại điểm a, b khoản 1; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại điểm c, d khoản 1; điểm d khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh còn lại tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và các chức vụ, chức danh tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số. Việc xác định trình độ ngoại ngữ và các trường hợp có văn bằng, chứng chỉ được xác định tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiêu chuẩn chung về trình độ, Nghị định còn quy định các tiêu chuẩn chung như: Về chính trị tư tưởng, về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; về năng lực và uy tín; về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm công tác.

Trong Nghị định với mỗi chức danh cụ thể, quy định tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc bộ; chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc tổng cục; chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán thì khoản 4 Điều 3 của Nghị định quy định: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh quy định tại Nghị định này đối với các chức vụ, chức danh tương đương trong bộ máy hành chính giúp việc thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành dọc.

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ  01/5/2024. Tải văn bản tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang