VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng năm 2019

13/02/2020 11:33

(kiemsat.vn)
Ngày 12/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng huyện nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành năm 2020.

Hội nghị đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế của liên ngành trong công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp giải quyết án hình sự, án dân sự; công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự; việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và hoạt động bổ trợ tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện, các đồng chí là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Thư ký.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành năm 2019, các ý kiến trong Hội nghị cơ bản đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo. Đại diện các cơ quan tố tụng đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình vi phạm, tội phạm đã xảy ra trong năm 2019. Đồng thời thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đóng góp nhiều ý kiến về các biện pháp phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Liên ngành tố tụng huyện thống nhất những nội dung trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong năm 2020: Tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp năm 2019; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra và cơ quan phối hợp có thẩm quyền tập trung phối hợp giải quyết nhanh, chính xác, đúng thời hạn các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là các tin báo khó, phức tạp phải tập trung lực lượng giải quyết (không để tin báo quá hạn); làm tốt công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa các ngành; tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp trong giải quyết án hình sự.

Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng các phiên tòa xét xử hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, chủ động phối hợp đưa ra thi hành các việc có điều kiện thi hành, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án; thực hiện xét miễn giảm các khoản tiền phạt theo quy định; Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các trường hợp đủ điều kiện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang