VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai tích cực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

11/02/2020 14:05

(kiemsat.vn)
Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Năm đức tính trên chính là những tiêu chí đầy đủ nhất về phẩm chất đạo đức và tác phong của người cán bộ Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt những điều đó, những năm qua đơn vị đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua do Ngành phát động.

Toàn cảnh hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Ngành về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và rèn luyện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát. 

Qua đó, triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư" trong công tác cũng như cuộc sống thường ngày; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với Cán bộ, Kiểm sát viên. Nghiên cứu các tác phẩm, bài nói, sưu tầm những bài viết của Người; thông báo những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; thực hiện công khai, dân chủ các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Bám sát vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và Kế hoạch của Huyện ủy Đak Pơ, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Đak Pơ đã triển khai thực hiện, xây dựng chuẩn mực người cán bộ Kiểm sát theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Chi bộ Viện kiểm sát huyện Đak Pơ luôn đề cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị. Chú trọng chỉ đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia… trong việc giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

VKSND huyện Đak Pơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và việc thi hành án hình sự

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ, người lao động trong đơn vị trau dồi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Hiện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ có 12 cán bộ, nhân viên, với 06 Kiểm sát viên, 100% có trình độ Đại học Luật, 01 Kiểm sát viên có trình độ Thạc sỹ.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, việc học tập và làm theo Bác được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ thực hiện linh hoạt. Trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra, chủ động báo cáo lãnh đạo về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, đảm bảo việc điều tra khách quan, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, việc truy tố được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. Các Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên toà luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra lại các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, chuẩn bị đề cương xét hỏi và dự kiến tình huống tranh tụng, đề xuất mức hình phạt phù hợp. 

VKSND huyện chủ trì họp Liên ngành

Thực hiện cải cách tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã chủ động kết hợp với các ngành thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong công tác quản lý, giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, điều tra, xét xử và tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Duy trì việc họp ba ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án để bàn biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vụ việc khó khăn, phức tạp, từ đó đã xác định 05 vụ án điểm, tổ chức 07 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, 02 phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ cùng Ủy ban Mật trận tổ quốc thành phố kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, nên mọi trường hợp bị bắt giữ đều đúng luật định, không để xảy ra tình trạng bắt, giữ không có căn cứ, đảm bảo không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; các trường hợp đưa vào tạm giữ đều có lệnh và quyết định, thủ tục hồ sơ và các chế độ của người tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

VKSND huyện Đak Pơ phối hợp tổ chức phiên tòa

Nhận thức được việc gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa pháp luật đến với người dân, bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức phiên tòa giả định, thông qua các buổi tiếp công dân, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các Hội trường Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các làng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt lập trang fanpage nhằm tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị...

Thấm nhuần lời Bác dạy về “Chăm lo đời sống cho nhân dân theo Di chúc Bác Hồ”, lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ đã thường xuyên động viên, khen thưởng cán bộ, nhân viên kịp thời vào các dịp ngày lễ, tết tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cống hiến. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiều hành động thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trên địa bàn huyện như nhận giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, đến các dịp lễ, tết đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo.

VKSND huyện Đak Pơ trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có tác động lan tỏa tích cực đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên trong đơn vị. Từng lời dạy của Bác đã được cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát tại địa phương. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, sửa chữa tồn tại hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ... để phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong những năm tới được thực hiện sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả cao hơn.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang