Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng 60 năm thành lập ngành KSND

07/02/2020 16:11

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong quân đội trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân, công chức, viên chức và người lao động khác trong quân đội.

Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, để tuyên truyền rộng rãi mọi đối tượng là quân nhân và nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; bảo đảm tính định hướng, thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền. Thời gian qua đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát; tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát; tuyên truyền về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các chương trình hành động của Viện kiểm sát Quân sự trung ương và kế hoạch của Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 4 về công tác tuyên truyền phối hợp phổ biến, giáo giục pháp luật.

 

Ngoài ra Viện kiểm sát Quân sự khu vực 41 tích cực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chương trình công tác của Viện kiểm sát Quân sự trung ương trong năm 2020 tập trung vào những những nội dung sau:

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới. Quan tâm nhiều hơn nữa, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh của ngành Kiểm sát vào sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tích cực tham gia giải Búa liềm vàng theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; xác định rõ mục đích, yêu cầu, định hướng về nội dung và chủ đề cũng như phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện giải Búa liềm vàng trong đơn vị.

Nắm chắc diễn biến tình hình thực tế, chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, sơ hở, tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; thông tin, tuyên truyền phục vụ việc quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai các luật, bộ luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Phòng chống tham nhũng,…

Nâng cao hơn nữa nhiệm vụ thực hành quyền công tố, thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tố phải gắn với hoạt động điều tra; chủ động tham gia vào quá trình điều tra, đặc biệt đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tuyên truyền về kết quả các lĩnh vực hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; về các phong trào thi đua của Ngành, hướng về cơ sở, các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp...

Thực hiện linh hoạt, đa dạng các biện pháp tuyên truyền; chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhất là các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật đến với các đơn vị trên địa bàn đóng quân. Tăng cường chất lượng, số lượng tin, bài lên các trang thông tin điện tử của Ngành, và báo pháp luật. Tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền.

Quan tâm đào tạo, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có đạo đức cách mạng, bản lĩnh, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, trọng danh dự, tâm huyết; có tính chuyên nghiệp cao, giỏi chuyên môn...

Thời gian tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Chính vì thế công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát quân sự trong lòng nhân dân càng phải được đẩy mạnh để làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự công bằng của xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật. Qua đó tạo tinh thần trách nhiệm trong công việc, lòng yêu Ngành, yêu nghề, khả năng sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang