VKSND huyện Bình Giang trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn

24/03/2022 10:31

(kiemsat.vn)
Trong các ngày 21-22/3/2022, VKSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ… tại UBND các xã Tân Việt, Thái Học và Thúc Kháng trên địa bàn huyện Bình Giang.

VKSND huyện Bình Giang trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND các xã Tân Việt, Thái Học và Thúc Kháng báo cáo tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

Qua đó, Đoàn kiểm sát nhận thấy, UBND các xã đã quan tâm thực hiện tốt quy định Luật Thi hành án hình sự, Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an; đã quản lý, giám sát người chấp hành án tại địa phương đảm bảo đúng quy định; thực hiện việc phân công người giám sát, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan; yêu cầu người chấp hành án thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như các quy định của địa phương.

Đoàn kiểm sát làm việc với những người chấp hành án.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số hạn chế như: Chưa thực hiện báo cáo kết quả điểm danh, kiểm diện với cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện; việc tự nhận xét của bị án và nhận xét của UBND xã về việc chấp hành án của bị án chưa đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí đại diện Lãnh đạo VKSND huyện Bình Giang đã thông qua biên bản kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị UBND các xã trong thời điểm kiểm sát khắc phục những tồn tại thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang