VKS Quân sự khu vực 41 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

02/05/2020 17:55

(kiemsat.vn)
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, mục đích nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hiểu rõ được đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, góp phần tăng cường pháp chế XHCN, quản lý xã hội bằng pháp luật, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/08/2012 của Viện trưởng VKSNDTC, trong những năm qua Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức của quân nhân về pháp luật, tạo sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ cơ quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 – 26/7/2020), Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 đã đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú hơn. Cụ thể thông qua các hình thức:

Thứ nhất, phổ biến pháp luật trực tiếp, cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Thời gian qua, Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 luôn thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, đây cũng là một trong những kênh phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi quân nhân và nhân dân. Đó là: Hoạt động về Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác Thực hành quyền công tố Kiểm sát các vụ án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự (gồm thi hành án phạt tù, cải cải tạo không giam giữ).

Viện kiểm sát quân sự khu vực 41

 Các đồng chí lãnh đạo và kiểm sát viên đã thực hiện tốt việc trợ giúp pháp lý, tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; chủ động tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết. Qua đó tuyên truyền, phổ biến và giáo dục đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho những người bị xử lý về hình sự như bị can, bị cáo, người đang chấp hành án và những người khác có liên quan. Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra câu trả lời “thấu tình, đạt lý” cho công dân đến khiếu nại, tố cáo.  Không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện bức xúc kéo dài, khiếu kiện đông người gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc quán triệt, triển khai gắn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã có tác động tích cực giúp quân nhân, nhân dân hiểu biết rõ hơn về pháp luật từ đó có ý thức tự giác chấp hành.

Thứ hai, phổ biến pháp luật thông qua công tác xét xử các vụ án hình sự tại phiên toà.

Trong quá trình tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tại phiên tòa, Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 đã lồng ghép phổ biến, giáo giục pháp luật cho quân nhân và nhân dân. Phổ biến các quy định của pháp luật tại phiên toà như: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm; các biện pháp đấu tranh chống vi phạm, tội phạm và giải pháp phòng ngừa tội phạm; đặc biệt là giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm phổ biến như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về ma tuý, tội phạm xâm phạm nhân phẩm,danh dự, tính mạng, sức khoẻ của con người...

Tại phiên toà, Bản cáo trạng và Bản luận tội của Viện kiểm sát được công bố là “lời cảnh tỉnh” cho tất cả mọi người về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, về cách ứng xử của mỗi công dân trước pháp luật và trách nhiệm của xã hội, cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường...của từng cá nhân trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, con, em mình. Thông qua hoạt động xét xử (đặc biệt là các phiên tòa xét xử lưu động) nhận thức, hiểu biết về pháp luật của quân nhân và nhân dân được nâng lên, tạo sự chuyển biến cơ bản về ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đây là hình thức tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, dễ dàng đi vào đời sống.

Thứ ba, phổ biến pháp luật thông qua Trang tin điện tử của ngành Kiểm sát

Cán bộ, kiểm sát viên tích cực tham gia viết bài với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Nội dung được đăng tải tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cải cách tư pháp; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ; bài học kinh nghiệm và các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tuyên truyền về hoạt động của VKSQS các cấp.

Thứ tư, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh Nghệ An

Với hình thức này, năm 2020 trên cơ sở kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của Cục chính trị Quân khu, Viện kiểm sát quân sự khu vực 41 đã chủ động biên soạn bải giảng phổ biến giáo dục pháp luật cho 26 đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An với các nội dung cơ bản như: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019; Luật phòng, chống tác hại bia, rượu năm 2019; tình hình vi phạm, tội phạm và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật….Thông qua hoạt động này giúp nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước trên địa bàn Quân khu 4 nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, để góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, cũng như thể chế hoá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, nhân viên Viện kiểm sát quân sự 41 quyết tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, đưa pháp luật vào đời sống.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang