Viện trưởng VKSND tối cao nghe báo cáo về giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

15/05/2018 13:52

(kiemsat.vn)
Sáng 15/5/2018, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi làm việc, nghe các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao báo cáo tình hình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi làm việc

Cùng dự có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ, Văn phòng VKSND tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao trình bày báo cáo kết quả thụ lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao và các VKSND cấp cao; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các VKSND cấp cao tương đối cao, số kháng nghị ban hành nhiều, điển hình Viện cấp cao 3. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn của các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC còn thấp.

Báo cáo cũng nêu ra một trong những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải là công tác phối hợp rút đơn, chuyển hồ sơ với Tòa án còn một số vướng mắc. Nhiều trường hợp đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng đương sự không chấp nhận, vẫn tiếp tục đề nghị xem xét, gửi đơn đến nhiều cơ quan khác nhau gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà nẵng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đồng chí Viện trưởng đề nghị các VKSND cấp cao và các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp như: Rà soát lại chỉ tiêu biên chế, xây dựng cơ cấu công chức hợp lý cho từng đơn vị để có sự điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu giúp Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc hoàn thiện quy chế nghiệp vụ, quy trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phù hợp với quy định của pháp luật; tăng cường tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các VKSND cấp dưới để thực hiện thống nhất trong toàn ngành để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức...

Toàn cảnh buổi báo cáo

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang