Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

28/01/2021 19:46

(kiemsat.vn)
Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trong nước. Để bảo đảm hiệu quả việc phòng, chống dịch, chủ động đối phó với những tình huống có thể xảy ra và đảm bảo hoạt động của toàn Ngành theo đúng quy định, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung dưới đây:

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng diễn biến, tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của đại dịch; nâng cao ý thức, trách nhiệm và có biện pháp phòng chống thiết thực, phù hợp, không để dịch bệnh xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp xử lý nghiêm những vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Kịp thời cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Đảng, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các thông báo số: 41/TB-VKSTC ngày 31/01/2020; 140/TB-VKSTC ngày 02/3/2020; 167/TB- VKSTC ngày 09/3/2020; 195/TB-VKSTC ngày 17/3/2020%; 252/TB-VKSTC ngày 03/4/2020; 258/TB-VKSTC ngày 09/4/2020; 266/TB-VKSTC ngày 16/4/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phải trung thực, tự giác, kịp thời khai báo y tế theo quy định; theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhật tình hình dịch bệnh; bản thân và vận động gia đình không di chuyển đến vùng dịch. Những trường hợp bản thân và người thân trong gia đình đã di chuyển qua, đến vùng dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch,... trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2021 đến nay phải kịp thời khai báo y tế, chủ động thực hiện tự cách ly, làm việc tại nhà (không đến Cơ quan) và báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị để biết và xử lý, giải quyết. Đối với các công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trụ sở VKSND tối cao thì báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao qua Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Hành chính).

Hạn chế tối đa, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cơ quan, đơn vị và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, nhất là những đơn vị trên địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tại trụ sở VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao sẽ thực hiện đo thân nhiệt tất cả công chức, viên chức, người lao động và khách đến Cơ quan VKSND tối cao từ ngày 29/01/2021. Tiếp tục làm việc với người ngoài Cơ quan VKSND tối cao theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Thông báo số 258/TB-VKSTC ngày 09/4/2020.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra VKSND tối cao thường xuyên kiểm tra, đồn đốc thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang