Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang tham dự kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

24/12/2019 12:16

(kiemsat.vn)
Trong 2 ngày 23 và 24/12/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham dự kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019

Tại Hội nghị, Hội đồng nhân dân huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thu - chi ngân sách năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; các Tờ trình của UBND huyện về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, kết quả thực hiện phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020; các báo cáo của các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020...  

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang cho thấy trong năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và giữ vững, tội phạm xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua có chiều hướng giảm ở một số loại tội về ma túy nhưng có một số vụ án mang tính chất phức tạp.

Trong năm 2019, VKSND huyện đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 89 vụ án hình sự/176 bị can, truy tố 70 vụ/150 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 73 vụ/155 bị cáo, đã tham gia xét xử 70 vụ/145 bị cáo; Chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt, phát hiện được nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị, nhằm hạn chế các vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương. 

Dự báo trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có liên quan đến các hoạt động cho vay, cầm đồ, tội phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự...; tình hình khiếu kiện, mâu thuẫn tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại... sẽ gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp hơn. 

Trong năm 2020, VKSND huyện Bình Giang sẽ tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nhiều biện pháp tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ được Ngành và Quốc hội giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện Bình Giang khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
                                                          

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang