Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2 làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

21/11/2019 16:05

(kiemsat.vn)
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Việc củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sẽ góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được Viện trưởng VKSQS Quân khu 2 - Đại tá Văn Thanh Hòa quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu 2, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa bão nhưng có vị trí chiến lược rất quan trọng ở Tây Bắc Tổ quốc. Kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu nhìn chung còn khó khăn, tăng trưởng chậm, trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật nói riêng không đồng đều. Với đặc điểm tình hình đó, việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu là hết sức cần thiết nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp theo thẩm quyền, với tư cách là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu, trong những năm qua và đặc biệt năm 2019, Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 2 đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách hiệu quả, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Hàng năm Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 2 xây dựng mới, bổ sung, hoàn thiện hàng chục tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với từng đối tượng; phối hợp với Báo Quân khu 2 thực hiện chuyên mục “Pháp luật & đời sống” nhằm giới thiệu các văn bản pháp luật mới; thực hiện có hiệu quả việc đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật như: Mô hình sân khấu hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật, biên soạn tờ rơi pháp luật, thông báo truyền thanh nội bộ đơn vị, thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

Toàn cảnh một buổi tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật

VKSQS Quân khu 2 cũng đã phối hợp cùng các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị tiến hành kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các đơn vị; công tác xây dựng, khai thác tủ sách pháp luật; hoạt động ngày văn hoá tinh thần, ngày pháp luật để kịp thời tham mưu với Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác này tại các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Ngoài ra, Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 2 còn tích cực tham mưu cho Bộ Tư lệnh quân khu về việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu thông qua việc tham gia ý kiến xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu. Tham mưu, tư vấn giải quyết nhiều vụ việc liên quan tới đất đai, hợp đồng thuê tài sản (đặc biệt là đất quốc phòng), vay nợ tín dụng đen…; cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Lực lượng vũ trang Quân khu bằng nhiều hình thức: tư vấn trực tiếp; nghiên cứu hồ sơ trả lời bằng văn bản; xây dựng quy chế, hợp đồng… đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân; phòng ngừa rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang