Viện kiểm sát Quân sự khu vực 43 - Quân khu 4 trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Viettel Hà Tĩnh

03/06/2022 18:59

(kiemsat.vn)
Ngày 02/6/2022, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 43 đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Viettel Hà Tĩnh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trung tá Đoàn Nam Trung - Phó Viện trưởng khu vực 43 - Quân khu 4 làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và  hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc trực tiếp với đại diện Viettel Hà Tĩnh cùng với 02 bị án.

Đồng chí Trung tá Đoàn Nam Trung Phó Viện trưởng khu vực 43 - Quân khu 4  - Trưởng đoàn kiểm sát làm việc cùng đại diện Viettel Hà Tĩnh cùng 02 bị án.

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy, Viettel Hà Tĩnh đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019, từ việc tiếp nhận, quản lý, phân công người giám sát giáo dục người chấp hành án. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ thi hành án hình sự, cán bộ theo dõi đã tiến hành thụ lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ của người chấp hành án; kịp thời triệu tập người chấp án và ra Quyết định phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ người chấp hành thời gian thử thách của án treo được cập nhật đầy đủ các tài liệu, thể hiện sự theo dõi quản lý bằng việc nhận xét định kỳ hàng tháng, hàng quý của người phân công giám sát, giáo dục theo quy định...

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn đã thông qua kết luận trực tiếp và đề nghị Viettel Hà Tĩnh khắc phục một số hạn chế, tồn tại thiếu sót; đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế các bị án phạm tội mới trong thời gian chấp hành án./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang