Viện kiểm sát có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu không?

25/01/2019 20:24

(kiemsat.vn)
Tôi mới nhận được văn bản của Viện kiểm sát quận yêu cầu cung cấp tài liệu có liên quan đến giải quyết một vụ án dân sự. Tôi có nhất thiết phải cung cấp cho Viện kiểm sát không?

Vấn đề bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 thì Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật.

Ảnh minh họa

Về quyền của Viện kiểm sát trong việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ được quy định tại Điều 106 BLTTDS:

1…

3. Trường hợp có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

4. Trường hợp Viện kiểm sát có yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

Như vậy, khi nhận được yêu cầu cung cấp tài liệu của Viện kiểm sát, bạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát thì bạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu bạn không thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bao lì xì Tết in hình tiền Việt Nam có vi phạm pháp luật?

(Kiemsat.vn) - Hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội, loại bao lì xì in hình tiền Việt Nam với đủ các mệnh giá phục vụ dịp Tết Nguyên Đán đang được rao bán rầm rộ. Liệu việc in, bán lì xì in hình tiền có vi phạm pháp luật không?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang